Onderzoeksproject Stem&Vork - Buitenschools STEAM-project rond duurzame technologie en voedselsystemen voor jongeren

In uitvoering STEM & VORK
Farmbot

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project wil jongeren en (jong)volwassenen via een buitenschoolse STEAM-activiteit genaamd STEM & VORK opnieuw verbinden met het produceren en begrijpen van hun voedsel. STEAM, afkorting van Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, is een onderwijsbenadering die via wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde toegangspunten zoekt voor studentenonderzoek, -dialoog en kritisch denken rond grote maatschappelijke thema's. STEM & VORK focust op een duurzamer lokaal voedselsysteem. Het project wil via het open-source gebruik van intelligente sensoren, robotisering, AI en big data nieuwe vormen van digitale en duurzame stads-agroproductie ontdekken en opzetten die een lokaal, veerkrachtig en eerlijk voedselsysteem mogelijk maken.

Onderzoeksaanpak

Action Learning staat centraal. STEM & VORK biedt twee gelinkte trajecten volgend op een serie introductieworkshops. In het eerste traject “Atelier Carrotier” wordt een moestuin aangelegd, gebruik makend van een farmbot (een mini-robot), die zelf wordt gebouwd en geprogrammeerd. Er komen elementen aan bod, van permacultuur en aquaponics, over 3D design en het zelf bouwen van instrumenten voor testen, met als resultaten eigen verse groenten en vis. In het tweede traject, “Atelier Biosystemen” wordt actief aangeleerd hoe ecosystemen en micro-organismen ons kunnen helpen in het ontwerpen van duurzame systemen voor onze eigen nutriëntencyclus, afvalverwerking, waterzuivering en biosensing.

Relevantie/Valorisatie

Met STEM & VORK verleggen de onderzoekers een steem in het betrekken van een meer divers en intergenerationeel scala aan deelnemers, bij het thema 'duurzame voedselsystemen ontwikkelen'. Zowel voor de jongeren als voor de klassieke actoren in de agrovoedingsketen is het relevant om via zulke trajecten van onderzoekend leren en het explicitet gebruik van “real life” ervaringen, te ontdekken welke (nieuwe) aspecten en inzichten er opduiken, die door de jongeren nuttige en/of boeiend werden beschouwd.