Nieuws Uitbreiding van de analysemogelijkheden: snelle en mobiele analyseapparatuur voor ontwikkelen van kwaliteitsvolle en duurzame voeding

14/12/2023 Bron:
chromatograaf

Werk je als voedingsbedrijf, voedinglab of onderzoeker mee aan het verduurzamen van ons voedingssysteem? ILVO breidt haar mogelijkheden tot begeleiding van de sector uit, door verder in te zetten op snelle, mobiele en diepgaande analysetechnieken.

In het Fast-analab project wordt er geïnvesteerd in analyseapparatuur om innovaties te ondersteunen die resulteren in meer diverse en duurzame eiwitaangerijkte producten. Deze doelstelling kadert binnen de Vlaamse Eiwitstrategie en bouwt mee aan de Slimme Specialisatiestrategie van Vlaanderen.

Wat de teelt betreft, werkt de sector aan het telen van meer eiwitgewassen op de Vlaamse velden, en ze verder te optimaliseren tot een duurzame teelt. Om die duurzaamheid te bepalen, dienen broeikasgasemissies (zoals N2O) afkomstig uit de bodem opgemeten te worden. Dit is één van de mobiele analysetoestellen waarin zal geïnvesteerd worden binnen dit project.

De agrovoedingssector zal nieuwe eiwitgrondstoffen op de markt brengen. De eiwitdiversificatie leidt ertoe dat de consument geconfronteerd wordt met nieuwe producten in zijn voedingspatroon. Die dienen lekker, kwaliteitsvol en voedselveilig te zijn alvorens ze hun intrede kunnen maken in onze voeding. Om dit te onderzoeken, is diepgaande analyse van de eiwitkwaliteit vereist via geavanceerde analysetechnieken (LC-HRMS), welke zal aangekocht worden binnen het project.

Ten derde zal de kennis over de samenstelling van deze nieuwe grondstoffen bovendien één van de vele datasets vormen, die de basis zijn om snelle en mobiele meettechnieken te ontwikkelen op basis van spectrale data. De aankoop van een mobiel inzetbare spectrofotometer wordt daarom ook opgenomen in het project. Ze laat toe kwaliteit op te volgen doorheen het teelt- en verwerkingsproces en elke stap ervan te optimaliseren.

Verruim mee jouw kennis, en stel je vragen bij de ILVO living labs, via de contactpersonen onderstaand.

De investeringen van het Fast-analab projecten liepen van augustus tot december 2023 met de steun van EFRO en FIO, en zijn nu beschikbaar voor al jouw onderzoeksvragen.

ILVO-contacten:

Peter Maenhout: vragen over broeikasgasemissie

Christof Van Poucke: vragen over samenstelling van nieuwe eiwitgewassen

Simon Cool: vragen over het ontwikkelen van snelle screeningsmethodes op basis van spectrofotometrische data

EFRO - Agentschap Innoveren en Ondernemen
Europese Unie

Vragen?

Contacteer ons

Christof Van Poucke

Onderzoeker ILVO

Simon Cool

Coördinator Living Lab Agrifood Technology

Ook interessant