Onderzoeksproject Gebruik van (satteliet)data voor het monitoren van de bodem op landbouwbedrijven

In uitvoering ENVISION

Monitoring of Environmental Practices for Sustainable Agriculture Supported by Earth Observation

bodemmonitoring

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

ENVISION ontwikkelt en test innovatieve tools voor het continu en op grote schaal monitoren van activiteiten van landbouwbedrijven aangaande duurzaamheid en in lijn met de agro-ecologische doelstellingen van het GLB. ILVO is een technologiepartner die een service aanbiedt over bodem organische koolstof (BOC) en die business cases van ENVISION beheert. De BOC dienst is het ontwikkelen van een kaart van bodemorganische stof van de toplaag van akkerland gebaseerd op remote sensing.

Onderzoeksaanpak

Om de koolstofkaart van de toplaag van akkerland te ontwikkelen, maken we gebruik van Copernicus S2 satellietbeelden en de resultaten van een bodemstaalnamecampagne in Vlaanderen. Voor de modellering maken we gebruik van machine learning algortimes.

Relevantie/Valorisatie

De BOC service zal getest en gedemonstreerd worden door het Departement Landbouw en Visserij. De bedoeling is om deze service te integreren in de werkprocessen van het GLB en het bodempaspoort.