Onderzoeksproject Microbiële fermentatiestromen als eiwitbron in voedings- en voedertoepassingen van Vlaamse bedrijven

In uitvoering MICROBIAL PROTEIN TRANSITION
micro-algen

Contacteer onze expert

Algemeen kader

De verschillende (rest)stromen uit microbiële fermentatieprocessen valoriseren tot hoogwaardige voedingsingrediënten of veevoedercomponenten, dat is voor veel bedrijven nog een onbekend terrein. Dit project van ILVO en BBEU (Bio Base Europe Pilot Plant) gaat bedrijven in de agrovoedingssector ondersteunen bij hun eerste, essentiële innovatiestappen in deze materie, met name experimenten op vrij kleine schaal, met de bijhorende analyses. De partners kiezen voor een proces van co-creatie via de bestaande Living Labs binnen ILVO (en Flanders' FOOD).

Onderzoeksaanpak

Twee gevestigde proeffabrieken, de Food Pilot in Melle (op ILVO domein) en de Bio Base Europe Pilot Plant (een spinoff van UGent), investeren slim en in onderling overleg in de nodige pilootapparatuur. De apparaten laten toe om op kleine en semi-industriële schaal experimenten uit te voeren met het produceren, opzuiveren, karakteriseren en verder verwerken van de nutriëntenstromen via een microbieel fermentatieproces.
We plannen twee showcases, inclusief een duurzaamheidsanalyse. Eén toepassing betreft een voedingsproduct en één gaat over een voederapplicatie.

Relevantie/Valorisatie

Het is cruciaal om in Vlaanderen in te zetten op de snel evoluerende, globale trend van eiwitdiversificatie via microbiële fermentatie. Het is even cruciaal om het hele proces van valorisatie te bestuderen, samen met bedrijven die elk van de stromen met kennis van zaken kunnen valoriseren.