Persbericht ILVO op Agridagen2024 in Ravels met twee zaalevents en met nieuwe onderzoeksprojecten

24/01/2024

Tijdens deze landbouwvakbeurs voor intensieve veeteelt organiseert ILVO twee events voor de sector: Het team van het datadeelplatform DjustConnect geeft een informatief netwerkontbijt op vrijdagochtend 16 februari. In de namiddag is er voor de pluimveesector een workshop over verbeterde bioveiligheid in en rond de stallen.

Verder kan de beursbezoeker de nieuwtjes oppikken op de stand van onze Rundvee-, Varkens- en Pluimveeloketten en op die van DjustConnect, waar de ILVO-dataspecialisten met het startend onderzoeksproject Digislim Boeren tonen hoe een landbouwbedrijf administratief kan ontzorgen.
De Agridagen in Ravels lopen van 16 tot 18 februari 2024.

Uitgebreide ILVO-stand (2111) stelt dienstverlening aan boeren centraal

Veehouderijloketten

Bij de medewerkers van het ILVO Varkensloket, Rundveeloket en Pluimveeloket kunnen landbouwers en geïnteresseerden terecht voor vragen over de 3 veehouderijsectoren. Zij geven een actuele stand van zaken over recente onderzoeksresultaten en praktijkinformatie.

Matthieu Frijlink, Rundveeloket ILVO: ‘Bezoekers krijgen er demo’s van het uitgebreide kennisplatform met online tools zoals de dierenwelzijnscan, de rantsoentool, of een tool voor het berekenen van de optimale productieve leeftijd van leghennen. Ook e-learning modules worden gedemonstreerd.’

Het Varkens-, Rundvee- en Pluimveeloket maken deel uit van het ILVO Living Lab Veehouderij, dat innovatie en valorisatie van onderzoek versnelt en bereikbaar maakt voor iedereen binnen de veehouderij. Geïnteresseerde bedrijven kunnen ook een beroep doen op de infrastructuur en expertise die het ILVO Living Lab Veehouderij in huis heeft.

Administratieve ontzorging met DjustConnect en Digislim Boeren

Landbouwers die hun bedrijfsadministratie sneller en efficiënter willen beheren, kunnen zich gratis aansluiten bij DjustConnect. Het datadeelplatform is gemaakt, beheerd en juridisch ‘dichtgetimmerd’ door ILVO.

Aya Kemeltaeva, DjustConnect team ILVO: ‘Een grote meerwaarde is dat DjustConnect alle garanties voor landbouwers inbouwt om controle te houden over de snelgroeiende datastroom op en over hun bedrijf. We helpen bij de registratie zodat een audit van bv IKM of Vegaplan vlotter kan verlopen, zonder overtypwerk. Andere voorbeelden zijn dat de bodemanalyses rechtstreeks verschijnen in het bodempaspoort of dat het boekhoudpakket van de landbouwer vlot en veilig de gevraagde facturen ontvangt. In het kielzog van DjustConnect is recent Digislim Boeren gelanceerd. Daarin zoeken Odisee, Ferm, ILVO en Agentschap Landbouw en Visserij naar innovatieve oplossingen om de administratieve taken van landbouwers te verminderen. De suggesties en iddeën van de Agridagen-bezoekers worden aandachtig beluisterd, of gelezen op de digitale ideeënbus Ideeën voor administratieve ontzorging van land- en tuinbouwers (google.com).

Verder komen op de ILVO-stand ook interessante lopende onderzoeksprojecten on de aandacht, zoals dar zijn: Wormtool (over wormcontrole bij melkveebedrijven met weidegang), Klimrek (klimaatscans voor akkerbouw, melkvee en varkenshouderij), Klimrek-T (klimaat- en watertrajecten voor vollegrondsgroenten- en fruittelers), Optipluim (optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding), Netpoulsafe (over bioveiligheid in de pluimveesector).
Voor sommige van deze projecten zoekt ILVO deelnemende landbouwers.

Twee extra events tijdens Agridagen Ravels

Workshop Bioveiligheid Pluimvee – vrijdag 16 februari, 16u30-17u30

Pluimveehouders, dierenartsen, erfbetreders en farmabedrijven zijn welkom tijdens de praktijkgerichte workshop. Het is een afsluitend info- en netwerkmoment van het Europees onderzoeksproject Netpoulsafe, dat in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Italië liep.

Helena Ferreira, ILVO-verantwoordelijke voor Netpoulsafe: ‘Behalve de belangrijkste onderzoeksresultaten maken we een aantal afgeleide communicatieproducten bekend: Netpoulsafe heeft gezorgd voor handige en toepasbare info voor de pluimveesector via factsheets, instructievideo’s, podcasts en online opleidingen.”
Inschrijven via: Bioveiligheid bij pluimvee - ILVO Vlaanderen

Netwerkontbijt DjustConnect, vrijdag 16 februari 2024, 8u45-10u30

Het is intussen traditie: DjustConnect organiseert tijdens de Agridagen voor de derde keer een ontbijtevent.

Stephanie Van Weyenberg, coördinator Djustconnect: ‘Er zijn weer belangrijke mijlpalen en recente realisaties te melden bij DjustConnect: nieuwe sectoren, nieuwe applicaties, nieuwe API’s. Op het event blikken we ook vooruit naar nieuwe diensten die we verwachten in 2024 en naar de mogelijkheden binnen het project Digislim Boeren.’

Na de inhoudelijke bijdragen is er tijdens een ontbijtbuffet uitgebreid tijd voor één op één gesprekken over samen connecteren en innoveren.
Info en inschrijven: DjustConnect Netwerkontbijt - ILVO Vlaanderen

Perscontact

Greet.Riebbels@ilvo.vlaanderen.be, T. 0486 26 00 14

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant