Persbericht Platform voor vleeskuikens in stal haalt veelbelovende resultaten

05/06/2024
Prototype platform

Brede platformen voor vleeskuikens om op te zitten of onder te schuilen in de stal, hebben een positief effect op enkele dierenwelzijnsindicatoren zonder een nadelig effect op groei, voederopname, voederconversie of bepaalde aspecten van vleeskwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek door ILVO en UGent in het kader van het imec-ICON project WISH. Op de Agritechdag van ILVO op 18 juni in Melle wordt het geteste prototype gedemonstreerd aan het brede veehouderijpubliek.

Kippen bevinden zich graag op een hoogte om te rusten. Bij leghennen worden zitstokken voorzien maar vleeskuikens hebben moeite om hun evenwicht hierop te bewaren. Bredere platformen zouden voor hen een alternatief kunnen bieden. Bijkomend zouden deze ook nog kunnen functioneren als koeling, beschutting en mestopvang. Tijdens het imec-ICON project WISH werd het effect van deze multifunctionele platformen op productieresultaten en dierenwelzijn getest tijdens vier vleeskuikenrondes in de ILVO-pluimveefaciliteiten, al dan niet in combinatie met geïnduceerde hittestress.

Projectpartner Roxell ontwikkelde de prototypes, met onderaan een donkere en afgeschermde zone waar jonge kuikens kunnen schuilen en rusten, watergekoelde buizen waardoor de kippen op het platform kunnen afkoelen via de voetzolen tijdens periodes van hitte en opvang en verwijdering van mest direct onder het platform voor een betere strooiselkwaliteit.

Resultaten op ILVO

Uit de proef op ILVO bleek dat de aanwezigheid van de platformen geen effect had op groei, voederopname en voederconversie. Op vlak van vleeskwaliteit was er minder kans op de afwijkingen ‘white striping’ en ‘wooden breast’. Ook was duidelijk beter strooisel te zien in de platformgroepen tijdens de groeierfase (dag 12 tot dag 24 in de proef), al moet gezegd dat de strooiselkwaliteit opvallend goed was in álle proefgroepen. Dit is mogelijk te wijten aan de lage bezettingsdichtheid. Voetzool- en haklaesies bleken ook beter in de platformgroepen, vooral in combinatie met hittestress. Maar ook hier werden algemeen zeer weinig laesies aangetroffen in álle proefgroepen, opnieuw mogelijk te wijten aan de lage bezettingsgraad. Tot slot bleken de kippen met toegang tot een platform ook over een properder verenkleed te beschikken.

Resultaten op praktijkbedrijven

De platforms werden intussen ook uitgetest tijdens twee proeven op een commercieel praktijkbedrijf waarbij de bevindingen van de ILVO-proef bevestigd werden. Ook hier werden strooiselkwaliteit en gerelateerde dierenwelzijnsindicatoren (voetzool- en haklaesies en bevuiling van het vederkleed) gunstig beïnvloed door de aanwezigheid van de platformen en dit zonder de productie-efficiëntie te reduceren. Het gebruik van de platformen bleek toe te nemen met de leeftijd en een aanzienlijke hoeveelheid mest kon opgevangen worden door het platform (7,5 – 8,5 kg per platform per ronde) waardoor deze niet in het strooisel terecht kwam.

Agritechdag 2024

Op de Agritechdag van ILVO, die dit jaar in het teken staat van technologische innovaties in de veehouderij, wordt het platform door dierenwelzijnsspecialist Frank Tuyttens (ILVO) gedemonstreerd. In totaal kunnen de deelnemers aan dit gratis event in de namiddag 17 demo’s bezoeken, o.a. ook over verneveling als maatregel tegen hittestress en duurzame energieoplossingen voor de veehouderij. In de voormiddag kunnen ze deelnemen aan het Cool Energy Event en ’s middags aan de gratis netwerklunch, met bezoek aan een innovatiemarkt.

Inschrijven kan tot het laatste moment.

This research is funded by the imec ICON project WISH (Agentschap Innoveren en Ondernemen project nr. HBC.2021.0664).

Vragen?

Contacteer ons

Karolien Langendries

Coördinator Pluimveeloket

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Ook interessant