Onderzoeksproject Bepaling van het bedrijfseconomisch optimale slachtgewicht van vleesvarkens

Voltooid VLEVAGEWICHT
Varken in stal op stro

Contacteer onze expert

Sam De Campeneere

Sam De Campeneere

Wetenschappelijk directeur ILVO Dier

Contact

Centrale onderzoeksvraag

Wat is, bedrijfseconomisch gezien, het optimale slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen? Deze vraag stond centraal in het VLAIO-LA onderzoeksproject Vlevagewicht, of voluit, bepaling van het bedrijfseconomische optimale slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen. ILVO werkte hierin tussen januari 2014 en december 2017 met het doel om al de schakels in de varkensketen te voorzien van transparante, gecontroleerde en bruikbare informatie over het optimale slachtgewicht. Zo kon de markt transparanter en competitiever worden. De online rekentool www.slachtdoordacht.be voor de sector werd de praktische vertaling van vier jaar onderzoek over de optimalisatie van het slachtgewicht.

Onderzoeksaanpak

Als eerste stap zijn er groeiprestatieproeven uitgevoerd en geanalyseerd om up to date informatie te verkrijgen over de diertechnische prestaties van hedendaagse Vlaamse vleesvarkens in relatie tot een variërend slachtgewicht. Enkele van deze proeven hebben ook specifiek de ecologische implicaties van het slachtgewicht in beeld gebracht. Vervolgens is een economisch optimalisatiemodel ontwikkeld in nauwe samenwerking met experten uit de sector. Met dit model is gezocht hoe een wijzigend slachtgewicht een andere rendabiliteit oplevert afhankelijk van varkensbedrijf tot varkensbedrijf en hoe belangrijk de optimalisatie van het slachtgewicht is voor de bedrijfsvoering.

Relevantie/valorisatie

Dit optimalisatiemodel is in nauw overleg met de spelers uit de varkenssector omgevormd tot de on-line webtool www.slachtdoordacht.be. Daarmee kunnen de Vlaamse varkenshouder en bij uitbreiding alle spelers in de sector inzicht verwerven over een optimaler slachtgewicht. Ze ontdekken het effect van de voornaamste kengetallen bij vleesvarkens en van wijzigende marktomstandigheden op het bruto saldo van de vleesvarkenstak. Om dit model zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken is er aandacht besteed aan het inschatten van het verloop van de diertechnische prestaties met een minimum aan groeidata.