Zoekresultaten voor Watergebruik

Filter on:
Dossiers

Water in de landbouw

Samen met diverse watergebruikers in het landschap maakt ILVO (letterlijk) ruimte voor water.

pluimveeloket.be

Duurzaam watergebruik

.... Landbouw & Visserij) Brochure Praktijkgids water in de land- en tuinbouw (pdf, 2013) Duurzaam watergebruik in de pluimveehouderij Zuinig omspringen met water en water besparen in de pluimveeh...

Onderzoeksprojecten

Waterverbruik in de veehouderij

...drijven monitoren we het waterverbruik, per type water en per verbruikspost. Deze kengetallen voor watergebruik zetten we in om veehouders beter te kunnen begeleiden naar kostenefficiënte waterbesp...

pluimveeloket.be

Water

WATER Waterkwaliteit Duurzaam watergebruik Drinkwatermedicatie Kenniscentrum Water(Inagro) Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen! Gebruik van (alternatieve) waterbronnen Waterb...

rundveeloket.be

Voeder en Water / Drinkwater

...goede kwaliteit beschikbaar en bereikbaar zijn om de melkproductie optimaal te houden. Duurzaam watergebruik op melkveebedrijven (2018, Interactief Waterbeheer) Deze brochurebrengtde verschillende ...

rundveeloket.be

Milieu en Energie / Water

...k praktische tips gegeven: water besparen / water hergebruiken / alternatieve waterbronnen Duurzaam watergebruik op melkveebedrijven (2018, Interactief Waterbeheer) Deze brochurebrengtde verschille...

rundveeloket.be

Waterverbruik

...k praktische tips gegeven: water besparen / water hergebruiken / alternatieve waterbronnen Duurzaam watergebruik in de vleesvee- en kalverhouderij (Dept. LV) Hoeveel water gebruikt de vleesvee- en ...

varkensloket.be

Water

...mgevingstemperatuur. In deze rubriek vindt u informatie over drinkwatervoorzieningen, -kwaliteit en watergebruik in varkensbedrijven. Waterkwaliteit Duurzaam waterverbruik Watertool (Inagro) Het ee...

klimrekproject.be

Projectresultaten melkveehouderij

...ndering, verzuring, eutrofiëring, ruimtebeslag, fossiel grondstoffengebruik en watergebruik. Bijkomend wordt koolstof(opslag) in de bodem apart berekend en kunnen extra categorieën opgenomen worden...

agrifoodtechnology.be

Verhalen

...camera’s om allerhande parameters zoals klimaat, individueel gewicht, voederopname en watergebruik te bepalen, produceren heel wat data. Ook in andere stappen van de keten wordt heel wat informatie...

agrifoodtechnology.be

Duurzame productie van varkensvlees

...sensoren en camera’s om allerhande parameters zoals klimaat, individueel gewicht, voederopname en watergebruik te bepalen, produceren heel wat data. Ook in andere stappen van de keten wordt heel wa...

Nieuws | 20/03/2024

Vlaamse peer verbazend sterk omringd door technologie

...Dat blijkt zeker het geval in de belangrijke perensector: circulariteit, hernieuwbare energie, slim watergebruik en adaptatie aan de klimaatverandering zijn een ambitie van talloze experts en onder...

Nieuws | 08/07/2019

Nieuwe campus voor VLIZ en ILVO op oosteroever Oostende

...r correcte inplanting, beheerste mobiliteit, minimum energie- en watergebruik, verantwoord materiaalgebruik, maximale flexibiliteit en toegankelijkheid, circulair en veranderingsgericht bouwen, tot...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons