Persbericht Hoeveel water verbruikt een veebedrijf? WAVE start meetcampagne

11/06/2024

Veehouders die een vergunning voor grondwaterwinning aanvragen of vernieuwen, zullen in de toekomst moeten inschatten hoeveel water ze exact verbruiken. Vandaag hebben ze die info niet, omdat hun bedrijf naast leidingwater ook grondwater, oppervlaktewater en/of regenwater verbruikt. Bovendien is de impact van voedersamenstelling, stalklimaat, waterkwaliteit en andere parameters op de drinkwaterbehoefte van dieren onvoldoende gekend, net als het waterverbruik van machines en installaties. ILVO, Inagro, PVL, Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij starten daarom een intensieve meetcampagne, waaraan een 20-tal veebedrijven deelneemt. Op de Agritechdag van ILVO op 18 juni in Melle, kunnen veehouders met vragen over water terecht bij ILVO rundvee-expert Karen Goossens.

WAVE wordt gefinancierd door het Blue Deal-programma van de Vlaamse Overheid en heeft als doel het waterverbruik door de dierlijke sector te verminderen door verspilling te vermijden en hergebruik te bevorderen. Efficiënter waterverbruik start echter bij bewustmaking en kennisopbouw. Daarom worden in de eerste plaats actuele en representatieve cijfers verzameld over het directe waterverbruik in een 20-tal praktijkstallen en in de proefstallen van ILVO, de Hooibeekhoeve en het proefbedrijf Pluimveehouderij. Onder direct waterverbruik verstaan we:

  • drinkwater voor het vee;
  • water dat gebruikt wordt voor reiniging van stallen en machines;
  • water voor verwarming of koeling.

Het drinkwaterverbruik wordt in de deelnemende bedrijven en proefstallen een jaarrond opgevolgd. Een kortere meetcampagne richt zich ook op de andere verbruiksposten, zoals vernevelingsinstallaties en reiniging van melkinstallaties en mestrobots.

Meeste vragen bij runderen

Op moderne pluimveebedrijven wordt de opvolging van het drinkwaterverbruik doorgaans meegenomen in het monitoringssysteem van het stalklimaat, om snel te kunnen schakelen wanneer de drinkwaterkwaliteit of de diergezondheid in het gedrang komt. Ook in de varkenshouderij zijn pioniersbedrijven al bewust bezig met hun waterverbruik. Alleen in de rundveehouderij wordt het waterverbruik nog amper opgevolgd. Er is ook een groot gebrek aan kennis over de drinkwaterbehoefte in de verschillende levensfasen van de koe, en de factoren die het waterverbruik beïnvloeden.

Karen Goossens (ILVO): “Hoeveel een koe drinkt, is niet alleen afhankelijk van hoeveel melk ze produceert, maar ook van het voeder dat ze eet en van het stalklimaat. Wij volgen het drinkwaterverbruik op verschillende bedrijven een jaarrond op, zodat we ook die factoren die er impact op hebben, beter in beeld krijgen.”

Metingen in de ILVO stallen

In de ILVO-proefstallen voor varkens, pluimvee en melkvee wordt het drinkwater per stalafdeling gemonitord. In de melkveestal gebeurt dit via magnetisch inductieve stromingsmeters op de toevoerleiding naar de drinkbakken, gekoppeld aan een IO-link om de informatie door te sturen naar een database met grafische interface. Zo kunnen we het drinkwaterverbruik in realtime opvolgen in de verschillende stalgroepen en koppelen aan diergerelateerde parameters zoals melkproductie en voederopname, en aan omgevingsinvloeden zoals stalklimaat en ventilatie. In de ILVO-melkveestal kan bovendien worden gewisseld tussen verschillende waterbronnen om de invloed van de waterkwaliteit op het verbruik in beeld te krijgen. Dat is belangrijk om te kunnen onderzoeken of alternatieve waterbronnen voor bepaalde verbruiksposten inzetbaar zijn, eventueel in combinatie met een waterbehandeling.

Agritechdag: 18 juni 2024

Op de Agritechdag van ILVO, die dit jaar in het teken staat van technologische innovaties in de veehouderij, wordt het project WAVE door ILVO expert Karen Goossens gedemonstreerd. Bezoekers kunnen de realtime metingen in de proefstallen volgen en krijgen uitleg over hoe er in de ILVO melkveestal gewisseld kan worden tussen verschillende waterbronnen. In totaal kunnen deelnemers aan dit gratis event in de namiddag 17 demo’s bezoeken, o.a. ook over verneveling als maatregel tegen hittestress en duurzame energieoplossingen voor de veehouderij. In de voormiddag kunnen ze deelnemen aan het Cool Energy Event en ’s middags aan de gratis netwerklunch, met bezoek aan een innovatiemarkt.

Inschrijven kan tot het laatste moment via de website van ILVO.

Enquête

Ben je een veehouder? Help ons mee informatie te verzamelen en vul onze enquête over waterbesparende maatregelen in (link naar enquête via QR-code).

QR code enquete

Meer info

Lees ook een ouder bericht over WAVE.

Partners WAVE

Vragen?

Contacteer ons

Karen Goossens

Expert vleesvee

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...