Projectnieuws Programma Water-Land-Schap: 14 initiatieven worden concreet uitgewerkt

01/05/2018

Problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang oplossen, dat is het beoogde doel van Water-Land-Schap. Door het programmateam, waaronder ook ILVO, werden uit 40 ingediende voorstellen 14 projecten geselecteerd om verder uit te werken als landinrichtingsproject.

Bekijk hieronder de video over Water-Land-Schap

Bekijk video op Vimeo
Waterlandschap

Op 23 oktober 2017 lanceerde Vlaams minister voor van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege het programma ‘Water-Land-Schap’. Dit programma is een nieuwe methodiek om problemen met water in landelijke gebieden op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied, zoals landbouwers. Lokale coalities kregen met de oproep Water-Land-Schap de kans om hun initiatieven in te dienen bij de Vlaamse Landmaatschappij, secretaris van het programmateam Water-Land-Schap.

De oproep resulteerde in 40 ingediende voorstellen. Die werden beoordeeld door een jury bestaande uit het programmateam, waaronder ook ILVO, en experten op vlak van water, landbouw en landschap. Daaruit zijn er nu 14 geselecteerd:

  • West-Vlaanderen: “De Gaverbeekvallei: een klimaatbestendig landschap” – “Robuuste Waterlopen Westhoek” – “Robuuste waterlopen Westhoek” – “Naar een duurzaam productielandschap”
  • Oost-Vlaanderen: “Barbierbeek verbindt” – “Water-Land-Schap de Maarkebeek” – “Burenwater”
  • Antwerpen: “Aqualitatieve Mechelse groenteregio” – “Beek. Boer. Bodem. In de vallei van de Aa” – “Werken op de waterscheidingskam: bovenstrooms water-initiatieven in Ravels”
  • Vlaams-Brabant: "Zuidelijke Zennevallei: Vallei van de Zennebeemden” – “De Laak, een vallei vol kansen” – “Water als bondgenoot in de Getestreek: geïntegreerde oplossingen voor de Grote en Kleine Gete”
  • Limburg: “Herk en Mombeekvallei: blauwgroene drager in het buitengebied van Haspengouw” – “Bruggen tussen water, land en schap: Maasvallei en Kempen”

De geselecteerde initiatieven zullen de basis vormen van een landinrichtingsproject, waarvoor in totaal 5 miljoen euro is voorzien. De lokale coalities van de geselecteerde initiatieven gaan nu samen met het programmateam aan de slag om hun voorstel concreet uit te werken en de uitvoering voor te bereiden. Het programma Water-Land-Schap loopt tot 2020.

Project: Water-Land-Schap
Looptijd: 2017 - 2020
Samenwerking: VLM, VMM, Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij, VITO, Vlakwa, ANB en Architecture Workroom Brussels
Links: https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Geselecteerde-projecten-Water--Land-Schap.aspx
Video: https://vimeo.com/245341754 (Architecture Workroom)

Vragen?

Contacteer ons

Sarah Garré

Onderzoekster ILVO

Ook interessant