Zoekresultaten voor Watergebruik

pluimveeloket.be

Duurzaam watergebruik

Duurzaam watergebruik

Landbouw & Visserij) Brochure Praktijkgids water in de land- en tuinbouw (pdf, 2013) Duurzaam watergebruik in de pluimveehouderij Zuinig omspringen met water en water besparen in de pluimveehouderij Hergebruik van water binnen uw eigen bedrijfsvoering Alternatieve waterbronnen pluimveehouderij Benodigde opslagcapaciteit hemelwater Ontsmetten van

rundveeloket.be

Waterverbruik

Daarnaast worden ook praktische tips gegeven: water besparen / water hergebruiken / alternatieve waterbronnen Duurzaam watergebruik in de vleesvee- en kalverhouderij (Dept. LV) Hoeveel water gebruikt de vleesvee- en kalversector? Welke soorten water worden nu meestal gebruikt? Aan welke kwaliteit moet het water voldoen?

varkensloket.be

Water

In deze rubriek vindt u informatie over drinkwatervoorzieningen, -kwaliteit en watergebruik in varkensbedrijven. Waterkwaliteit Duurzaam waterverbruik Watertool (Inagro) Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen!

Dossiers

Water in de landbouw

Dat betekent dat we een hoog risico hebben op situaties waarbij niet alle watergebruikers nog voldoende water kunnen krijgen om aan hun vraag te voldoen. Dat zal zéker zo zijn in de toekomst, waar we ons mogen verwachten aan meer weersextremen door de klimaatverandering en dus ook meer droge periodes of hevige buien met wateroverlast.

klimrekproject.be

Projectresultaten melkveehouderij

Product Environmental Footprint (PEF) methode opgevolgd die de Europese Commissie heeft geïntroduceerd als geharmoniseerde standaardaanpak om de milieu-impact van producten te bepalen Er wordt een basispakket van milieu-impactcategorieën gehanteerd waaronder klimaatverandering, verzuring, eutrofiëring, ruimtebeslag, fossiel grondstoffengebruik en watergebruik

agrifoodtechnology.be

Duurzame productie van varkensvlees

Vleesvarkenbedrijven die gebruik maken van innovatieve sensoren en camera’s om allerhande parameters zoals klimaat, individueel gewicht, voederopname en watergebruik te bepalen, produceren heel wat data. Ook in andere stappen van de keten wordt heel wat informatie verzameld.

pluimveeloket.be

Water

WATER Waterkwaliteit Duurzaam watergebruik Drinkwatermedicatie Kenniscentrum Water(Inagro) Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen!

rundveeloket.be

Milieu en Energie / Water

Daarnaast worden ook praktische tips gegeven: water besparen / water hergebruiken / alternatieve waterbronnen Duurzaam watergebruik op melkveebedrijven (2018, Interactief Waterbeheer) Deze brochurebrengtde verschillende waterstromen op een melkveebedrijf in kaart en behandeltde omschakeling naar alternatieve waterbronnen, het uitvoeren van waterbesparende

rundveeloket.be

Voeder en Water / Drinkwater

Duurzaam watergebruik op melkveebedrijven (2018, Interactief Waterbeheer) Deze brochurebrengtde verschillende waterstromen op een melkveebedrijf in kaart en behandeltde omschakeling naar alternatieve waterbronnen, het uitvoeren van waterbesparende maatregelen en het opvolgen van een waterzuiveringssysteem met oog op het voldoen aan de lozingsnormen

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons