Zoekresultaten voor Vertering

Filter on:
Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

...ctie van methaan. Gelukkig zorgen niet alle vluchtige vetzuren die ontstaan tijdens de koolhydraatvertering uiteindelijk voor methaan. Bij de vorming van de vetzuren azijnzuur en boterzuur wordt H2...

Dossiers

Darmgezondheid

...en goede darmgezondheid, die de algehele gezondheid ondersteunt. ILVO's expertise inzake voeding en verteringsfysiologie wordt toegepast bij specifieke doelgroepen en bij het varken als model om zo...

Thema's

Op naar een klimaatslimme voedingsproductie

...en andere herkauwers vormen de grootste bron van emissies in de landbouwsector, omdat bij hun vertering methaan vrijkomt. Heel wat klimaatonderzoek van ILVO is daarom gericht op het reduceren van d...

Sectoren

Pluimvee- en konijnenhouderij

ILVO doet management-, voeder-, verterings- en registratieproeven met leghennen, vleeskippen, moederdieren, kalkoenen en konijnen (voedsters & vleeskonijnen). Daarbij worden o.a. productieresultat...

Sectoren

Voederproductie

...DVE, OEB - bij benadering) van rundveevoeders en de afbraakkenmerken van voedernutriënten a.d.h.v. verteringsproeven met schapen en pens- en darmincubaties bij koeien. ILVO test ook de pensstabilit...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie rundvee

...n Goossens Agrotechniek: Peter DemeyerZoötechnische proeven melkveeVeehouderij: voeder- en verteringsproeven met Zwartbonte Holstein koeien.Agrotechniek: opmeten van spenen en (vroegtij...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

...t ILVO. OnderwerpDetailsContactpersoonZoötechnische proeven kleinveeManagement-, voeder-, verterings- en registratieproeven bij leghennen, vleeskippen, kalkoenen en konijnen (voedsters en ...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

...tactpersoonZoötechnische proeven varkensManagement- en voederproeven met biggen en vleesvarkens en verteringsproeven bij biggen en vleesvarkens. Opvolging van o.a. technische prestaties, diergezond...

Activiteiten

Openbare verdediging Annatachja De Grande

...ewichtstoename en een lagere voederconversie. Dit gaat gepaard met een hogere voederopname, die het verteringsstelsel meer belast. Bovendien heeft het verbod op het gebruik van antimicrobiële groei...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

...ante suggestie en zal zeker bekeken worden in de verdere verwerking van de resultaten. Op basis van verteringsonderzoek, gekoppeld aan deze trial, zal de exacte hoeveelheid opgenomen fosfor bepaald...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 1

...teriën. Deze afbraak kunnen we afremmen door snel (kunstmatig) te drogen. Rekening houdend met de verteringscoëfficient en de ruwe eiwitproductie per hectare, wordt er met veldboonteelt evenveel ei...

pluimveeloket.be

Zinkbron bij vleeskuikens

...gezonde darm verteert op een efficiënte manier de nutriënten uit het voeder. Die efficiënte vertering resulteert in een snelle gewichtstoename en een lagere voederconversie (je krijgt meer kippenvl...

pluimveeloket.be

Artikel voorstelling Valgorize

...ffect. Bij ILVO voeren de onderzoekers hiervoor verterings- en prestatieproeven uit bij zowel leghennen als vleeskippen. Eerdere internationale studies toonden reeds positieve effecten aan bij het ...

pluimveeloket.be

Artikel H3N1-ziektebeeld

...of, werd gezocht naar een co-factor (ORT, IB,….) omdat LP AI-stammen normaal enkel in het spijsverterings- of ademhalingsstelsel vermenigvuldigen. Het specifieke beeld van het ontstoken legapparaat...

pluimveeloket.be

Voedervorm

...otentieel maximaal benut. Nadeel aan het korrelvoeder is dat het zijn structuur verliest en de spijsverteringsorganen minder goed ontwikkeld worden. Bovendien leidt een geconcentreerde korrel tot o...

pluimveeloket.be

Artikel effect voeder op darmgezondheid

... figuur 1 wordt de evolutie van de voederopname weergegeven op de leeftijd van 21 dagen. Het spijsverteringsstelsel van de kip is nauwelijks toegenomen in dezelfde periode maar de belasting door de...

pluimveeloket.be

Darmgezondheid

...unnen opnemen dan meelvoeder. Daardoor verliest het voeder echter zijn structuur en wordt het spijsverteringsstelsel minder goed gevormd met o.a. darmgezondheidsproblemen. Luc Maertens en Evelyne D...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

...ante suggestie en zal zeker bekeken worden in de verdere verwerking van de resultaten. Op basis van verteringsonderzoek, gekoppeld aan deze trial, zal de exacte hoeveelheid opgenomen fosfor bepaald...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 1

...teriën. Deze afbraak kunnen we afremmen door snel (kunstmatig) te drogen. Rekening houdend met de verteringscoëfficient en de ruwe eiwitproductie per hectare, wordt er met veldboonteelt evenveel ei...

varkensloket.be

Diergezondheid

...oveiligheid en monitoring). Daarnaast worden het voorkomen en de controle van ademhalings- en spijsverteringsaandoeningen bij biggen besproken. De presentatie'Basisbegrippen en -principes van gezon...

varkensloket.be

Voeder

...en en vleesvarkens. De brochure bevat informatie over het spijsverteringsstelsel, de verschillende nutriënten, het drinkwater, de mogelijke grondstoffen en de manier waarop een rantsoen kan worden ...

rundveeloket.be

Positief effect getoaste veldbonen op voersaldo (BIO)

...f effect op het voersaldo bij biologische melkveebedrijven Ilse Louwagie, Luk Sobry(Inagro) Uit een verteringsproef bij ILVO bleek toasten de voederwaarde van veldbonen te verbeteren. Bij drie biol...

rundveeloket.be

Veldbonen in de melkveehouderij: toasten voor succes?

...atten rauwe veldbonen anti-nutritionele factoren (ANF’s), die nadelig zijn voor het verteringsproces en de dierprestaties. Toasten Men kan veldbonen geschikter maken als eiwitbron voor melkvee door...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

...ante suggestie en zal zeker bekeken worden in de verdere verwerking van de resultaten. Op basis van verteringsonderzoek, gekoppeld aan deze trial, zal de exacte hoeveelheid opgenomen fosfor bepaald...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Alternatieve eiwitbronnen

...teriën. Deze afbraak kunnen we afremmen door snel (kunstmatig) te drogen. Rekening houdend met de verteringscoëfficient en de ruwe eiwitproductie per hectare, wordt er met veldboonteelt evenveel ei...

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

...e vertering (foto onder). Een trage vertering zorgt ervoor dat mineralen optimaal kunnen opgenomen worden. Naast de impact op de gezondheid is er natuurlijk ook nog altijd het aspect van dierenwelz...

rundveeloket.be

Meer melk, meer geld?

...n: Fysiologische status van de koe: leeftijd, lactatiestadium, gezondheid, … Spijsvertering: vreetgedrag, passagesnelheid, penswerking, microbioom, … Metabole verdeling: onderhoudsbehoefte, insulin...

rundveeloket.be

Keuze van het gepaste maïsras

...eid. Een hoge passagesnelheid in de pens (snel rantsoen) kan leiden tot onvolledige vertering van onder andere ruwe celstof. Een hogere verteerbaarheid van de celwanden komt hieraan tegemoet. De ve...

rundveeloket.be

Energiebehoefte melkvee: update van het VEM-systeem

...amsreserves van 0,57. Koeien zijn in de afgelopen decennia meer melk gaan geven, het aandeel aan verteringsorganen per kg lichaamsgewicht is toegenomen en ook de bloedstroom is toegenomen. De energ...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons