Nieuws A2A2 melk, iets apart qua vertering en verwerking. Website gelanceerd met wetenschappelijke literatuur en praktische adviezen

31/01/2023

Op 31 januari 2023 lanceren Boerenbond, ILVO, UZ Gent en het Steunpunt Korte Keten een website over A2A2 koemelk. Daarmee wordt alle kennis die ze gedurende 2 jaar in een operationele groep hebben verzameld, publiek gemaakt. De partners onderzochten onder meer de eigenschappen en mogelijkheden van deze melkvariant, die een vermoedelijk lichter verteerbaar alternatief van het melkeiwit bevat. Naast een bevattelijk overzicht van de potentiële voor- en nadelen van deze melk, is ook de mogelijkheid tot gescheiden vermarkting onderzocht. De website https://www.a2a2melk.be/ is interessant voor zowel melkveebedrijven – die een gescheiden melksysteem zouden kunnen overwegen - als voor de consument. Van bij de geboorte van het vrouwelijk kalf ligt het al genetisch vast of het later als koe A1A2 dan wel A2A2 melk zal geven.

Een helder kader

Over de potentiële voordelen van A2A2 melk wordt reeds decennia lang gespeculeerd door allerlei partijen. Bronnen zijn wijdverspreid, maar het overzicht van de vele eigenschappen raakt daarom weleens zoek. Het project maakte een handige samenvatting van de belangrijkste conclusies die tot dusver in literatuur te vinden zijn, volledig op maat van boer en consument. “Het belangrijkste verschil met gewone melk zit in het melkeiwit bèta-caseïne”, zegt Sophie Marchand, coördinator van het Centrum voor Gezonde voeding en diëtiek van het UZ Gent. “Dit verschilt in slechts een aminozuur van het gewone melkeiwit, waardoor andere afbraakproducten in ons maag-darmstelsel ontstaan dan bij het klassieke koemelk eiwit. Literatuur suggereert een verband met een vermindering in gastro-intestinale ongemakken, maar de relatie moet zeker nog verder opgehelderd worden.”

Naast een potentieel verhoogde verteerbaarheid laat het project nog een aantal voordelen optekenen. “Bronnen maken ook nota van interessante verwerkingseigenschappen, zoals het makkelijk vormen van schuim. Hierdoor zouden er voor A2A2 melk perspectieven kunnen liggen voor gebruik in producten als roomijs, opkloproom en mousses, waarvoor goede schuimvorming belangrijk is”, vult Barbara Duquenne, onderzoeker van het ILVO, aan.

Opportuniteiten voor boer en burger

Als de verzamelde voordelen zich waarmaken, dan is er met A2A2 melk wel degelijk een nieuw verdienmodel te winnen. “Als je bedenkt dat het nodige gen voor de productie van A2A2 melk naar schattingen reeds aanwezig is in 30 à 40% van de Vlaamse veestapel, dan blijven er vandaag toch wel wat opportuniteiten onderbenut. Door A2A2 melk te isoleren, kunnen landbouwers hun producten afstemmen op bijvoorbeeld consumenten die te maken hebben met verteringsproblemen. Vandaag gebeurt dit zelden en wordt deze melk vaak samen met gewone melk opgehaald. Dat is jammer, zowel voor de landbouwer als voor de consument met intoleranties”, zegt Patrick Pasgang, consulent Boerenbond.

De kat bij de melk

Om de brug tussen de boer en de afnemer alvast te verkleinen, lanceren de partners alvast een nieuwe website. An Detelder van het Steunpunt Korte Keten legt uit: “Via de link www.A2A2melk.be kunnen landbouwers die A2A2 melk produceren zich bekend maken aan zowel consumenten als verwerkers. Wie gebruik wil maken van de voordelen van deze melk heeft zo rechtstreekse toegang tot de bron. Daarnaast wordt de website ook gebruikt als toegankelijk informatiekanaal. De belangrijkste onderzoek conclusies en weetjes omtrent A2A2 melk worden hier verzameld.”

Meer informatie

Patrick Pasgang (Boerenbond consulent korte keten en landbouwverbreding): 0473 86 00 16
Greet Riebbels, ILVO communicatie, 0486 260014

Vragen?

Contacteer ons