Persbericht 5G in landbouw en voeding Vijf maal GEZONDHEID als baken voor het ILVO onderzoek

10/07/2020
Logo 5G Gezonde productie, gezonde omgeving, gezonde verwerking, gezonde consumptie, gezonde socio-economische relaties
Het Vlaams parlement kreeg de uiteenzetting over ‘5G in Landbouw en Voeding’ als eerste te horen op 1 juli 2020, door Joris Relaes

ILVO schakelt een versnelling hoger in zijn geïntegreerd onderzoek voor landbouw, visserij en voeding. In de vernieuwde onderzoeksstrategie die momenteel wordt uitgewerkt plaatst het onderzoeksinstituut zijn onderzoeksinspanningen onder de noemer van een vijfvoudige gezondheid van het agrovoedingssysteem:

 • gezonde primaire productie (en vangst)
 • gezonde voedselverwerking,
 • gezonde socio-economische relaties,
 • gezonde consumptiepatronen
 • en een gezonde omgeving.

“We zijn net geconfronteerd met een gezondheidscrisis. De ambitie is om in ons eigen onderzoeksveld te werken aan een systemische gezondheid van de agrovoedingsketen.”

Gezonde productie

gezonde productie

Onder ‘gezonde productie’ vallen een aantal vernieuwende onderzoekslijnen op waar ILVO de jongste jaren al fel in investeerde:

 • eiwitdiversificatie (nieuwe gewassen zoals Vlaamse soja)
 • reductie van gewasbeschermingsmiddelen door meer kennis van plantenpathogenen
 • klimaatvriendelijke landbouw en mariene productie
 • minder antibioticagebruik en meer gezondheid en welzijn in de veehouderij
 • de transitie naar een circulaire bio-gebaseerde economie
 • aandacht voor neven- en reststromen

Gezonde verwerking van voeding

gezonde verwerking van voeding

De verwerkende voedingsbedrijven en thuisverwerkers herkennen onder ‘gezonde verwerking’ meteen de ILVO-expertise qua voedselveiligheid (pathogenen, bederf, ontsmetting…). Maar ook wàt er in de toekomst aan verwerkte voeding wordt geproduceerd behoeft onderzoek en ontwikkeling. In de eiwitdiversificatie mogen de maatschappij en de sectoren flink wat innovatie en kennisopbouw verwachten, zeker ook technologisch en omgeven door open en gedeelde datasystemen. Dat ILVO ook onderzoekstrajecten uitbouwt rond allergeniciteit van voeding, nutritionele waarden, gezondheidsbevorderende eigenschappen én anti-nutritionele factoren van diverse voedingsstoffen (in verschillende fases van bewerking), dat is nog minder bekend in de buitenwereld.

Gezonde consumptie

gezonde consumptie

Met ‘gezonde consumptie’ mikt ILVO wel degelijk op holistische kennisopbouw: een totaal dieet dat gezond is voor de persoon en de planeet. Er komt een nieuwe onderzoekslijn die focust op de relatie tussen darmflora en voeding. Ook problematieken als malnutritie en voeding voor specifieke doelgroepen (zorgsector, Parkinson, sarcopenie, sporters,…) of de reductie van suiker, vet of zout in voeding trekt ILVO zich aan. Voedingsbedrijven kunnen daarvoor samenwerkingen afsluiten met de Food Pilot van ILVO en Flanders' FOOD.

Gezonde socio-economische relaties

gezonde verdienmodellen

In het hoofdstuk ‘gezonde socio-economische relaties’ valt onderzoek op naar alternatieve verdienmodellen en de korte keten. Bij wijze van levend lab is er een structurele samenwerking opgezet met zes korte ketenbedrijven, waar experimenten en wetenschappelijke observaties kunnen plaatsvinden. Ook het welbevinden van landbouwers en hun gezin komt uitgebreid aan bod.

Gezonde omgeving

gezonde omgeving

Tot slot komt de ‘gezonde omgeving’ prominent aan bod. Een gezonde bodem is een prioritair aandachtspunt. Bodemgezondheid is goed voor de landbouwer, voor het klimaat (koolstofopslag) en voor de biodiversiteit. Op dat vlak start ILVO met een interessante proeftuin: door een structurele samenwerking met een landbouwbedrijf van 50 hectare dat volledig op agro-ecologische manier werkt, zullen nieuwe teeltbenaderingen bestudeerd kunnen worden op hun waarde en haalbaarheid.

De reductie van emissies is een tweede, reeds sterk uitgebouwd kennisdomein. Het is een lastig te onderzoeken materie, waar methodologische, technologische en biostatistische benaderingen de vele onzekerheden en subjectieve aspecten moeten tackelen.

Conclusie: stap voor stap, concreet, doen

In zijn landbouwonderzoek schaart ILVO zich reeds lange tijd achter volgende doelstellingen:

 • een betere bodemgezondheid
 • het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn op een geïntegreerde manier
 • het sluiten van nutriëntencycli
 • een hogere biodiversiteit nastreven, en die ook gebruiken in de landbouwbedrijfsvoering
 • het verminderen van externe chemische inputs
 • het versterken van de weerbaarheid en van de autonomie van landbouwbedrijven
 • het versterken van leefbaarheid op het platteland en van de band tussen producent en consument
 • het streven naar co-creatief onderzoek

Joris Relaes: “Niemand kan hier tegen zijn. Nochtans zijn dit de 8 principes van agro-ecologie. Het begrip is terechtgekomen in een polarisering rond dé ideale landbouw in 2050. ILVO wil niet blijven in hangen in de discussie. We kiezen ervoor om daadwerkelijk aan de slag te gaan en op wetenschap gebaseerde verbeteringen te vinden. Deze coronatijd maakt bij uitstek duidelijk dat diversiteit belangrijk is. Dat we alle vormen van landbouw nodig hebben. ILVO ondersteunt dat met onderzoeksresultaten die relevant zijn in de praktijk, en met de mensen die actief zijn op het terrein.”

De tekst van nieuwe ILVO toekomststrategie wordt verwacht in het najaar van 2020.

Vragen?

Contacteer ons