Onderzoeksproject Duurzame beheersing van virale vergelingsziekte in suikerbieten

In uitvoering VIRBICON

DUURZAME BEHEERSING VAN VIRALE VERGELINGSZIEKTE IN SUIKERBIETEN

Virbicon - vergelingsziekte

Contacteer onze expert

Kris De Jonghe

Kris De Jonghe

Expert plantengezondheid en plantpathogene virussen

Contact

Algemeen kader

In de meeste sukerbietenstreken in Europa heeft men af te rekenen met de vergelingsziekte, die wellicht door meerdere plantenvirussen wordt veroorzaakt. Dit LA-traject Virbicon mikt op de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde beheersingsstrategie voor virale vergelingsziekte in de suikerbietenteelt, gebaseerd op een aantal belangrijke IPM pijlers: preventie, monitoring, biologische bladluisbestrijding, biologische virusbestrijding en, wanneer echt noodzakelijk, chemische bestrijding. D ziekte veroorzaakt momenteel rendementsverliezen, lagere suikergehaltes en slechtere industriële kwaliteiten bij de bieten.

Onderzoeksaanpak

Stapsgewijze gaan de onderzoekers af op hun doel: ze brengen de virusziekte biologisch in kaart en verkennen de virulentie. Ze onderzoeken de mogelijkheden tot preventie, en ze ontwikkelen beheersingspraktijken. Deze praktijken moeten vervolgens implementeerbaar zijn, en dus integreerbaar onder praktijkomstandigheden. Tenslotte maakt ook kennisoverdracht en demonstratie van de onderzoeksresultaten inherent deel uit van de onderzoeksaanpak.

Relevantie/Valorisatie

Het traject resulteert naar verwachting in een afdoende, duurzame beheersing van vergelingsziekte in suikerbiet. We verwachten dat telers aan het einde van dit project beschikken over nieuwe, werkzame strategieën om de beheersing van vergelingsvirussen in suikerbiet duurzaam te verbeteren. De onderzoekers hebben het plan om de socio-economische voordelen van geïntegreerde bestrijding te bepalen en te communiceren, waardoor gewasproductiviteit en oogstzekerheid met een minimale impact op het milieu kan verzekerd worden. Gezien de uitgesproken interesse en de dringende vraag van de sector naar afdoende middelen is een brede implementatie van de geformuleerde adviezen en ontwikkelde methodes waarschijnlijk. Vanuit de plantenziekte-wetenschappelijke kant ziet het ernaar uit dat bepaalde methodes ook kunnen aangewend worden ter ondersteuning van een duurzame beheersing van vergelingsvirussen in andere gewassen zoals koolzaad of graangewassen.

Financiering

VLAIO