Onderzoeksproject Koolstofopslagpotentieel van landbouwbodems in Europa

In uitvoering EJPSOIL - CARBOSEQ
Net geploegde akkerbodem

Contacteer onze expert

Algemeen kader

CarboSeq is een intern onderzoeksproject van EJP SOIL. Koolstofopslag in bodems is een negatieve emissietechnologie die de klimaatverandering helpt tegen te gaan. Het doel van CarboSeq is om het haalbare potentieel van verschillende beheerspraktijken voor koolstofopslag in de bodem in te schatten, rekening houdend met technische en economische beperkingen. Deze inschatting gebeurt in de verschillende regio's en landen van Europa. De onderzoekers binnen CarboSeq werken samen met het team van FAO dat de wereldwijde potentiële bodemkoolstofopslagkaart opmaakt (GSOCseq).

Onderzoeksaanpak

CarboSeq schat het koolstofopslagpotentieel in op basis van twee verschillende benaderingen. 1. op basis van gegevens van lange termijn veldexperimenten in Europa worden factoren van bodembeheerspraktijken gelinkt aan de emissie en/of opslag (Tier 2). ILVO is verantwoordelijk voor het verzamelen van data van Vlaanderen en leidt een werkpakket waarin data voor gewasbeheer bij elkaar gebracht worden. 2. Een tweede benadering (Tier 3) gebruikt koolstofinput en -stabiliteitsdata als input voor modellering (vooral gebaseerd op het Roth-C model). Tegelijk houden we rekening met trade-off effecten zoals de uitstoot van lachgasemissies. Samen met nationale experten in de EJP SOIL hubs wordt het haalbare areaal geïdentificeerd, waarop maatregelen toegepast kunnen worden.

Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat de kaarten met het koolstofopslagpotentieel van landbouwbodems en data voor verschillende beheerspraktijken de beleidsmakers van verschillende niveaus kunnen helpen om inzicht te krijgen in welke lokaal de meest efficiënte beheerspraktijken zijn om koolstof op te slaan in de landbouwbodems.

Financiering

EU Horizon2020