Onderzoeksproject Nieuwe SmartDots modules voor bepalen maturiteit van vissen en het tellen van viseieren- en larven

Voltooid SMARTDOTS@ICES

Het uitwerken van nieuwe modules SmartDots

Larve haring

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het zogenaamde SmartDots-platform is een set aan gespecialiseerde softwaretools voor mariene species. SmartDots is software waarmee biologische parameters (bv leeftijd) kunnen worden bepaald door het annoteren van foto's. Onderzoekers (meestal binnen ICES) kunnen er hun eigen en elkaars datasets (over biologische indicatoren zoals leeftijd, volwassenheid, larvenidentificatie) via de nodige metadata en geautomatiseerde beeldannotaties mee ontsluiten, raadplegen en vergelijkbaar maken. De bedoeling van dit project is om een reeks bijkomende SmartDots modules te ontwikkelen, met name inzake maturiteitsbepalingen van vissen en voor tellingen en metingen van viseieren en -larven. Tot nu toe werd het SmartDots platform voornamelijk gebruikt voor de kwaliteitsborging rond leeftijdsbepaling van vis.

Onderzoeksaanpak

De nieuwe modules worden gerealiseerd via een intensieve samenwerking tussen software developers en experts in maturiteit en eieren en larven. Elke module wordt apart ontworpen, ontwikkeld en uitgebreid getest vooraleer deze in gebruik wordt genomen. Ook worden R-scripts ontwikkeld, om het rapporteren te faciliteren en te standaardiseren.

Relevantie/Valorisatie

De ontwikkelde modules worden inmiddels gebruikt tijdens ICES uitwisselingen en workshops. Ze komen dus de (kwaliteit van) de internationale ICES community ten goede. Alle geregistreerde gegevens zijn beschikbaar in de aangesloten rapportage omgeving. Deze software werd initieel ontwikkeld door ILVO. De software is open source (en te vinden op de website github.com waar men doorklikt naar ices-eg en SmartDots). De ontwikkeling van SmartDots binnen ICES wordt begeleid door de werkgroep SmartDots Governance (WGSMART).