Projectnieuws Te weinig data over tong: nieuw onderzoek tracht via (e)DNA de gaten te vullen

14/02/2022

Het nieuwe EFMZV project SoleDNA zal genetische technieken gebruiken om twee belangrijke problemen inzake het huidige management van het tongbestand in de zuidelijke Keltische Zee en het zuidwesten van Ierland te helpen oplossen, nl. onduidelijkheid over de genetische identiteit van het bestand en een tekort aan data.

Verzamelen van waterstalen met Niskin carrousel (links). Opvangen van het water voor bewaring (midden). Filteren van het water om het eDNA te isoleren (rechts).
Verzamelen van waterstalen met Niskin carrousel (links). Opvangen van het water voor bewaring (midden). Filteren van het water om het eDNA te isoleren (rechts).

Vissers die zich richten op het tongbestand in de zuidelijke Keltische Zee en het zuidwesten van Ierland (ICES gebieden 27.7h-k) worden de laatste jaren geconfronteerd met weinig positieve adviezen en dalende toegestane vangsten (total allowable catches of TACs). De oorzaak daarvan is een tekort aan data en de daaruit vloeiende onduidelijkheid over de bestandsgrootte (biomassa) en de genetische identiteit van de stock. Het nieuwe EFMZV project SoleDNA, uitgevoerd door ILVO, zal genetische technieken gebruiken om twee belangrijke problemen inzake het huidige management van dit visbestand te helpen oplossen.

Enerzijds heerst er onduidelijkheid omtrent de stock-identiteit van tong in de zuidelijke Keltische Zee en het zuidwesten van Ierland (ICES gebieden 27.7h-k): “Behoren de tongen die opgevist worden aan de zuidwest kusten van Ierland wel tot hetzelfde bestand als deze die gevangen worden aan de noordelijke grens van 7h?” Om deze vraag te beantwoorden, verzamelen ILVO’s zeegaande waarnemers tong tijdens commerciële zeereizen. In het ILVO-lab worden vervolgens stukjes weefsel verzameld. Het DNA uit dit weefsel wordt nadien geanalyseerd en vergeleken met DNA-profielen van omliggende tongbestanden. Tongweefsel van 27.7j wordt door collega’s van het Ierse Marine Institute verzameld.

Anderzijds blijft het een enorme uitdaging om voldoende data te verzamelen om de visbestanden op te kunnen volgen. Dat is namelijk een arbeidsintensief proces, waardoor het beheer van sommige visbestanden gebaseerd is op weinig data. Het SoleDNA project zal nagaan in welke mate ‘vrij’ DNA (eDNA) in het water kan gebruikt worden om de aanwezigheid en biomassa van zowel tong als schol te bepalen. Organismen die in het marien milieu leven laten DNA los in het water via uitwerpselen, slijm, schubben, sperma of eicellen. Dit vrije DNA zorgt ervoor dat blauwdrukken van hele visgemeenschappen kunnen gemaakt worden zonder dat de vissen zelf moeten gevangen worden. Voor dit deel van het project worden waterstalen verzameld bij de zeebodem en wordt het aanwezige DNA geïsoleerd en geanalyseerd. Hoe meer tong-DNA aanwezig in het waterstaal, hoe meer tong er ook effectief aanwezig zou moeten zijn in de zee. Binnen dit project zal deze ‘nieuwe’ manier van data collectie over visbestanden op punt worden gezet.

Dit project tracht bij te dragen aan een efficiënter en duurzamer beheer van data-arme visbestanden door een betere onderbouwing aan te reiken bij quota-onderhandelingen - bvb. met het Verenigd Koninkrijk n.a.v. Brexit - en bij het dagelijks beheer van de visserij op deze bestanden.

Vragen?

Contacteer ons

Lies Vansteenbrugge

Onderzoekster ILVO

Ook interessant

Persbericht 24/08/2021

Rog, Vis van het Jaar 2021

3 soorten roggen op een rij
Rog wordt in Vlaanderen ”vis van het jaar 2021”. VLAM zet rond deze vissoort een promotiecampagne op, met opvallend veel nuances en weetjes. Het is opnieuw het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en V...
Projectnieuws 19/07/2021

Sportvissen voor de wetenschap

silhouette van zeebaars
Hoeveel zeebaars zit er aan de Belgische kust? Hoe groot zijn de vissen en waar zijn ze vaak te vinden? ILVO, UGent en VLIZ hebben zeebaarzen gemerkt en rekenen nu op sportvissers om gegevens van vang...