Onderzoeksproject Fytosanitaire risico's voor nieuw geïntroduceerde gewassen

Voltooid PRONC
Bataat

Contacteer onze expert

Kris De Jonghe

Kris De Jonghe

Expert plantengezondheid en plantpathogene virussen

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

Er is bij de consument, en ook bij pionierende telers een groeiende interesse voor de eetbare knolgewassen yacon, ulluco, bataat, crosne, mashua, oca en voor de zogenaamde vergeten groente aardpeer. Het gaat telkens om niches in een relatief nieuwe markt, waar er nog maar weinig plantziektestudies of voedselveiligheidsregels voor bestaan. Het plantmateriaal (het zaad, de knolletjes, de stekken) die soms uit exotische bestemmingen of via postorder binnen komen in het land, kunnen gemakkelijk nieuwe ziekten en plagen introduceren. Dit project stelt daarom een essentiële vraag met een fytosanitaire inslag: wat kan qua introductie van ongekende/nieuwe ziekten gebeuren wanneer deze gewassen in de nabijheid van de 'traditionele' commerciële gewassen geteeld worden?

Onderzoeksaanpak

We focussen ons op de nieuwe knolgewassen die vegetatief worden vermeerderd (yacon, ulluco, bataat, crosne, mashua, oca en aardpeer). Telkens vinden we antwoorden op deze vragen: Waar worden deze nieuwe gewassen geteeld in België? Over welke variëteiten gaat het? Hoe wordt het vermeerderingsmateriaal verdeeld? Waar komt het vermeerderingsmateriaal (oorspronkelijk) vandaan? Welke virussen en nematoden treffen we aan, zowel in het vermeerderingsmateriaal als in deze nieuwe gewassen in de handel? Wat is het fytosanitair risico van deze organismen? Welke fytosanitaire maatregelen zijn gewenst om de introductie en verspreiding van sommige van deze nieuwe plantschadelijke organismen te verminderen?

Relevantie/Valorisatie

De inventaris van pathogene virussen en nematoden op de nieuw geïntroduceerde knolgewassen geeft een beter beeld van het risico dat deze ziekteverwekkers vormen voor de respectievelijke gewassen zelf en voor andere (verwante) gewassen die in België worden geteeld en waarvoor deze virussen en nematoden een gastheer zijn. Deze kennis is broodnodig om het beslissingsschema voor de Belgische en EU-autoriteiten te ondersteunen, indien gedetecteerd in geïmporteerd materiaal in België of de EU.Het PRONC project bevordert algemener de karakterisering van nieuwe of bestaande virussen in België en optimaliseert de diagnostiek voor virusdetectie, hetgeen leidt tot een betere gezondheid van planten in het land.