Onderzoeksproject Drone-opleidingen voor de landbouw van de toekomst

Voltooid DRONEXPERIENCE

Futureproof DroneXperience

drone

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het project DroneXperience (inmiddels afgelopen) kadert in de “Opleidingen van de toekomst”, gesubsidieerd door ESF. Doe was om 5 opleidingen rond drones op te zetten. De 5 sub-thema’s waarin verschillende partners samenwerkten waren (1) drones t.b.v. precisielandbouw, (2) drones t.b.v. bouw, (3), drones t.b.v. offshore, (4) constructie en onderhoud van drones en (5) drones en databescherming.

Onderzoeksaanpak

Binnen elk thema zijn er opleidingen uitgewerkt. Hiervoor is samen met diverse stakeholders gekeken wat leeft in het werkveld, welke bezorgdheden en noden er zijn, welke oplossingen hierop een antwoord bieden, welke randvoorwaarden moesten ingebouwd worden, enz. Zo is een breed draagvlak gecreëerd voor de drone-opleidingen van de toekomst. ILVO heeft de taken binnen het domein van landbouw gecoördineerd. De bij ILVO aanwezige expertise is ingezet om een relevante opleiding te maken.

Relevantie/Valorisatie

Er is voortaan een concrete en hands-on opleiding rond het gebruik van drones binnen de landbouwsector. De hands-on opleidingen versterken de Vlaamse arbeidsmarkt en zetten vooral in op technologie en op innovatie.

Medegefinancierd door de Europese Unie