Onderzoeksproject Drone-opleidingen voor de landbouw van de toekomst

In uitvoering DRONEXPERIENCE

Futureproof DroneXperience

drone

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het DroneXperience project heeft tot doel om in het kader van “Opleidingen van de toekomst”, gesubsidieerd door ESF, 5 opleidingen rond drones op te zetten. De 5 sub-thema’s waaraan verschillende partners samenwerken zijn (1) drones t.b.v. precisielandbouw, (2) drones t.b.v. bouw, (3), drones t.b.v. offshore, (4) constructie en onderhoud van drones en (5) drones en databescherming.

Onderzoeksaanpak

De thema’s worden uitgewerkt tot opleidingen met het oog op synergieën. Samen met diverse stakeholders binnen elk thema wordt er gekeken wat leeft in het werkveld, welke bezorgdheden en noden er zijn, welke oplossingen hierop een antwoord kunnen bieden, welke randvoorwaarden moeten ingebouwd worden, enz. Zo wordt er een breed draagvlak gecreëerd voor de drone-opleidingen van de toekomst. ILVO coördineert het domein van landbouw en zet zijn expertise in, in een relevante opleiding voor alle partijen.

Relevantie/Valorisatie

Het uiteindelijke doel is om mensen, die door de covid-pandemie of door de economische en energiecrisis moeilijk een job vinden en/of houden, concrete en hands-on opleidingen aan te bieden die hen competitieve skills leveren. De hands-on opleidingen versterken dus de Vlaamse arbeidsmarkt en zetten in op technologie en op innovatie.

Medegefinancierd door de Europese Unie