Onderzoeksproject Faster, cheaper identification of emerging virus problems

Voltooid VIRFAST
11 kersen

Contacteer onze expert

Kris De Jonghe

Kris De Jonghe

Expert plantengezondheid en plantpathogene virussen

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project VIRFAST stelt zich de vraag of men bij de detectie en identificatie van virussen in planten ook gebruik kan maken van de methode ‘directe RNA sequencing’. Dat is een geavanceerde moleculaire techniek die al wordt toegepast in de menselijke en dierlijke geneeskunde, maar nog niet in de plantengezondheidswereld. Directe sequencing is gevoeliger, sneller en betrouwbaarder dan de huidige diagnostische methoden die plantenvirusspecialisten momenteel toepassen, zoals ELISA, PCR en LAMP. De bedoeling is om samen met labs uit verschillende Europese landen een diagnostisch netwerk op te zetten voor de plantaardige producties, waarbij snel wordt ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen qua virusdetectie- en identificatiemethoden.

Onderzoeksaanpak

We testen de directe RNA sequencing technologie eerst op eenvoudige monsters, namelijk zuivere virusisolaten. We maken de monsters geleidelijk aan complexer, door bijvoorbeeld meervoudige aanwezigheid van verschillende types virussen te combineren. We onderzoeken of de methode nog de juiste resultaten oplevert wanneer hetzelfde virus zich bevindt op verschillende plantmaterialen of –soorten (bijvoorbeeld groenten of fruitbomen). We vormen een groep internationale stakeholders die de geoptimaliseerde methode verder gaan testen in het veld. Indien alle vorige stappen positief verlopen werken we op de standaardisering van de methode. We maken de resultaten van deze studie bekend, zowel binnen de wetenschappelijke wereld als naar overheden en het beleid.

Relevantie/Valorisatie

Wanneer directe RNA sequencing in het veld een tool wordt voor plantaardige virusdetectie en -diagnose krijgen de telers zicht op een aanmerkelijk sneller, breder en doeltreffender advies vanwege de plant-diagnosecentra. De zoektocht naar eventuele aanwezige virussen hoeft dan ook niet meer zo meer gericht -op basis van vooraf gemaakte hypothesen- te worden opgezet. De onderzoekers nemen zich voor om hun resultaten inzake deze innovatieve nanopore sequencing technologie voor gebruik in de plantengezondheid te delen onder de transnationale projectpartners, onder het gehele EUPHRESCO netwerk en bij uitbreiding via EPPO en in internationale publicaties naar de volledige plantgezondheidswereld. We mikken op het bereiken van de diverse NPPOs (National Plant Protection Organisations) om hen te helpen bij de verbeterde on-site diagnostiek.