Onderzoeksproject Europees thematisch netwerk ter ondersteuning van een duurzame toekomst voor Europese melkveehouders

Voltooid EURODAIRY
D68 melkvee

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

EuroDairy is erop gericht om de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van de Europese melkveehouderij te bevorderen, rekening houdend met de bestaande - uitdagende - context. EuroDairy wil dit doen door een vlottere doorstroming van praktijkinnovaties in de melkveehouderij te ondersteunen, waarbij uiteenlopende uitdagingen, zoals veerkracht, grondstoffengebruik, biodiversiteit en dierenwelzijn, aan bod kunnen komen.Onderzoeksaanpak

EuroDairy omvat 14 landen, en vertegenwoordigt 40% van de melkveehouders, 45% van de melkkoeien en 60% van de geproduceerde melk in Europa. Het project volgt het interactieve model vooropgesteld door het EIP (Europese Innovatie Partnerschap), waarbij landbouwers centraal worden gesteld, en met de focus op praktijkinnovatie. Nieuwe en bestaande wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld en aangepast om oplossingen te vinden, die toepasbaar zijn op bedrijfsniveau. Deze oplossingen worden dan verder verspreid binnen het EuroDairy netwerk.

Relevantie/Valorisatie

Dit netwerk zal steunen op twee pijlers. Een eerste pijler zijn er de zgn. 'operationele groepen', waarin landbouwers samen met onderzoekers aan de slag gaan om te werken rond bepaalde uitdagingen of opportuniteiten. EuroDairy partners ondersteunen de oprichting van deze operationele groepen , brengen deze over de grenzen heen met elkaar in contact, om innovaties te delen. Als tweede pijler hebben we een netwerk van een 120-tal innovatieve melkveehouders die actief op zoek gaan naar het toepassen van nieuwe kennis op hun bedrijf, en die deze innovatieve praktijken ook willen demonstreren en delen met hun collega's.