Onderzoeksproject Ontwikkeling van nieuwe technologieën voor een goedkope beoordeling van gewasopbrengst en -kwaliteitskenmerken van gewassen onder wijzigende klimaatsomstandigheden

In uitvoering CROPYQUALT-CEC
3D model van soja

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Op welke manier kunnen we, tijdens de veredeling van een gewas, sneller en beter de opbrengst en de kwaliteit van de (zeer veel verschillende) nieuwe kruisingen voorspellen? In dit project ontwikkelen de onderzoekers verbeterde methodes (kenmerken en protocollen) voor fenotypering (het bepalen van relevante kenmerken). Ze mikken met name op modellen op basis van data uit ‘high throughput phenotyping tools’ en uit laboratoriumanalyses. De modellen moeten trefzeker kunnen voorspellen tot welke gewasopbrengst en kwaliteitskenmerken een bepalde plant kan komen. Binnen EU-RISE wordt een krachtig internationaal en intersectoraal netwerk gevormd rond de ontwikkeling en uitrol van dergelijke nieuwe technologieën. Belangrijk is te komen tot een goedkope en betrouwbare karakterisering van ‘CROP Yield QUALity Traits’ van de doelgewassen, én rekening te kunnen houden met veranderende milieuomstandigheden waaronder er wordt geteeld (CEC). Het totale project CropYQualT-CEC versnelt en bevordert dus de (landbouw)inspanningen om het hoofd te bieden aan de door het klimaat snel wijzigende teeltomstandigheden.

Onderzoeksaanpak

De onderzoekers maken gebruik van (close) remote sensing voor gewasmonitoring en van high throughput phenotyping onder veldomstandigheden. Dit gebeurt voor de gewassen tarwe, soja, quinoa, rijst en maïs. We identificeren veerkrachtige cultivars en moleculaire merkers gekoppeld aan betere opbrengst- en voedingskwaliteitskenmerken binnen een klimaatveranderingscontext (waterstress, verhoogde temperatuur en CO2). Voor de kwaliteitsbeoordeling evalueren we, naast UAV-gebaseerde fenotypering in het veld, ook multispectrale en NIRs technologieën. We bouwen modellen om de opbrengst en kwaliteit van de gewassen te voorspellen. De onderzoeksresultaten worden meegedeeld aan de betrokken stakeholders en de bredere landbouwsector.

Relevantie/Valorisatie

In Europa wordt enerzijds gewerkt op de bewustmaking m.b.t. de wijzigende teeltomstandigheden waarmee de landbouw te maken krijgt en anderzijds op training in regelgeving/beleidskwesties op het niveau van de boer. Van de onderzoekers in de RISE uitwisselingen wordt verwacht belangrijke informatie en technieken te laten doorstromen naar de praktijk. Er komt dus (i) internationale disseminatie van het project en de resultaten ervan, (ii) bekendmaking van de uitgevoerde activiteiten in het kader van de CropYQualT-CEC-actie, (iii) opleidingen voor het personeel dat in landbouwsystemen werkt om inzicht te krijgen in de wereldwijde EU-regelgeving en de lopende inspanningen op het gebied van beleidsontwikkeling rond veranderende klimaatsomstandigheden, en (iv) optimalisatie van technieken in de landbouwsystemen op basis van de kennis in Europa om met klimaatverandering om te gaan en om de voedselproductie tegelijk te vergroten.

Financiering

EU Horizon2020