Onderzoeksproject Datahub voor Agrofood

Voltooid DATAHUB4AGROFOOD
logo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Contacteer onze expert

Stephanie Van Weyenberg

Stephanie Van Weyenberg

Expert data integratie / technologie rundvee

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

DATAHUB4AGROFOOD mikt ambitieus op de ontwikkeling van een centraal datadeelplatform voor de agrovoedingssector. ILVO werkt voor dit project samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en met 6 bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Innovatiesteunpunt, Milcobel). Het datadeelplatform moet het mogelijk maken om professioneel, vlot en fair data uit te wisselen. Het platform draagt de roepnaam "DjustConnect". De partners besteden uiterst veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en aan het behoud van data-eigendom. EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) geeft bijna een half miljoen euro steun.

Onderzoeksaanpak

De doeltreffendheid van DjustConnect zit onder meer in het ‘one-to-many data deelsysteem’. Enerzijds delen data-aanbieders hun data via een eenmalige connectie met vele (potentiële) afnemers. Anderzijds geeft de eenmalige connecteer-actie aan de data-afnemers (potentieel) toegang tot data van verschillende data-aanbieders. Zo wordt het data-delen technisch eenvoudiger, met respect voor ieders eigenaarschap. Zo kan ook innovatie in de agrovoedingssector verder ondersteund worden.
De basisvereiste om voluit data te delen, is vertrouwen tussen de verschillende partijen. In de structuur van DjustConnect is daarvoor een garantie ingebouwd, die gebaseerd is op een internationale code. Begin 2018 werd op initiatief van o.a. COPA en CEMA een gedragscode opgesteld met richtlijnen voor het gebruik van landbouwgegevens: de EU-Code of Conduct on Agricultural Data Sharing. Daarin wordt de boer ondubbelzinnig erkend als eigenaar van de ruwe data. Concreet: de boer ontvangt aanvragen (om data te delen) waarin data-afnemers in verstaanbare taal uitleggen wat zij met de data willen aanvangen. Telkens beslist de boer met een eenvoudige klik of hij zijn data in dat concrete geval deelt, of niet. Enkel voor de ‘aangevinkte’ dossiers (voor een specifiek gebruik, door de specifieke aanvrager, voor specifieke data) kunnen de data op de datadeel-autostrade. Via een persoonlijk dashboard op de thuiscomputer behoudt de boer het overzicht. Zijn eigendomsrechten zijn centraal, permanent en technologisch verzekerd.

Relevantie/Valorisatie

Het delen van data kan grote voordelen opleveren, voor de landbouwer, de bedrijven en de volledige sector. Het gaat onder andere over administratieve ontzorging van veehouders, optimalisatie van input en meer inzicht in de bedrijfsvoering. Data delen is bij uitstek een verhaal van veld tot vork. De partners verwachten dat DjustConnect de innovatie in de hele agrovoedingssector bevordert, op zulk een manier dat data-delende bedrijven een meerwaarde verkrijgen via een betrouwbaar, qua governance transparant en lokaal gebouwd platform.

Financiering

BAYER CROPSCIENCE NV
Cobelal NV