Onderzoeksproject Alternatieve beheersingsmethoden ter preventie en bestrijding van worminfecties bij biologische leghennen

Voltooid PREBEBIOLEG
2 kippen met struiken in de achtergrond

Contacteer onze expert

Evelyne Delezie

Evelyne Delezie

Groepsleider kleinveehouderij ILVO

Contact

Algemeen kader

In het project PREBEBIOLEG mikken we voor de biologische pluimveehouders op haalbare procedures om tegelijk hun leghennen een optimale gezondheid en dierenwelzijn te bezorgen en hun bedrijf op peil te houden qua technische resultaten en return on investment. Concreet gaat het om de problematiek van worminfecties, een veelvoorkomend fenomeen in de leghennenhouderij. Voor de preventie en bestrijding van deze infecties ontwikkelen de projectpartners nieuwe inzichten, concepten en innovaties. Ingevolge recente Europese Wetgeving (vanaf 1/1/’21) worden biologische leghennenhouders verplicht om een minimum wachttijd van 48 uur in te bouwen telkens wanneer zij het (enige toegestane) allopatische geneesmiddel flubendazol gebruiken. De urgentie voor haalbare oplossingen is daardoor groter geworden.

Onderzoeksaanpak

Het niet behandelen van worminfecties is nefast voor het dierenwelzijn van de leghennen. We starten met het oplijsten van potentiële innovatieve beheersingsmethoden. Op basis daarvan stellen we zogenaamde ‘Standard Operation Procedures’ (SOPs) op, die aangeven hoe de pluimveehouders worminfecties bij de dieren kunnen voorkomen (preventie) of de verdere verspreiding kunnen beletten. De onderzoekers controleren de werkbaarheid van enkele SOPs door ze als test te implementeren op een leghennenbedrijf. Het bedrijf in kwestie wordt maandelijks opgevolgd na invoeren van de SOPs en dit gedurende een volledige legronde. De infectiedruk met wormen wordt gemonitord in samenspraak met de bedrijfsdierenarts.Zodoende faciliteren de onderzoekers de toepassing van de kennis. Ten slotte wordt gewerkt aan een efficiënte kennisdisseminatie.

Relevantie/Valorisatie

Dit project verhoogt de kennis en bewustwording van de biologische en niet-biologische pluimveehouder omtrent de meerwaarde (reductie behandelingskosten, productiever pluimvee) van ziektepreventie en monitoring. We verwachten dat de ontwikkelde SOPs na onze implementatie op een praktijkbedrijf een goede toepasbaarheid en effectiviteit tonen, en dat we ook mogelijke hiaten ontdekken, waarna er eventuele bijsturing mogelijk is.

Financiering

Vlaamse Overheid - L&V
CCBT