Projectnieuws FreeBirds - Kippen stimuleren om meer buiten te lopen

26/08/2019
Kip met vrije uitloop
Vrije uitloop in de pluimveehouderij heeft gevolgen voor het dierenwelzijn en milieu

Individuele kippen in vrije uitloop opvolgen via tracking systemen om een beter zicht te krijgen op hun welzijn en productie, dat is het doel van het nieuwe project FreeBirds. Kennis over variatie in uitloopgebruik kan dan vertaald worden in aanpassingen aan het ontwerp van de uitloop.

Effecten van uitloop op dierenwelzijn en milieu

Binnen het Europese CORE Organic project Freebirds wordt gestreefd naar optimale praktijken binnen de bio-pluimveehouderij, gericht op meer welzijn door een beter gebruik van de uitloop. Kippen met vrije uitloop hebben namelijk minder last van verwondend pikgedrag en parasieten. Anderzijds is er ook meer kans op contact met zieke wilde vogels, predatoren en bodemcontaminanten. Bovendien heeft de in de uitloop achtergelaten kippenmest mogelijks negatieve effecten op het milieu. Om een beter inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen al deze factoren zal ILVO, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, het uitloopgebruik van individuele kippen onderzoeken, en dit linken aan welzijn en productie.

Tracking van kippen

Op een proeflocatie zal het individueel uitloopgedrag van legkippen gemeten worden. De uitloop is onderverdeeld in dichte begroeiing en open grasland met weinig begroeiing. Hier zullen individuele kippen binnen een koppel gevolgd worden aan de hand van sensoren die op de dieren worden bevestigd. Tot op heden was het moeilijk om individuele kippen te volgen in een koppel, maar dankzij innovatieve technologie is automatische tracking sinds kort wél mogelijk.

Data voor pluimveehouders

De resultaten van de tracking zullen meer inzicht geven in variatie in uitloopgebruik binnen een groep kippen. De bevindingen zullen gecommuniceerd worden naar pluimveehouders en adviseurs in de sector, die ze dan kunnen toepassen bij het ontwerpen en inrichten van de uitloop.

Project: FREEBIRDS
Looptijd: 2018- 2021
Samenwerking: Universiteit Utrecht, Zweedse landbouwuniversiteit, Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, UMIL, Universiteit van Aarhus, IGAB PAS
Financiering: EU Horizon 2020

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant