Zoekresultaten voor Milieu

varkensloket.be

Mest/milieu

Mest/milieu

Hetmestdecreet(Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) geeft de gereglementeerde plaatsen, perioden en omstandigheden weer waar meststoffen mogen worden verspreid.

pluimveeloket.be

Milieu & mest

Milieu & mest

MILIEU EN MEST Emissies Duurzaamheid Mestrapporten

rundveeloket.be

Milieu en Energie

Milieu en Energie

Milieu en Energie Mest Methaan Ammoniak Energie Nuttige links ELK - Expertisecentrum Landbouw en Klimaat VLM /Mestbank: Alle informatie over regelgeving met betrekking tot mest Uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen: 2000-2016(2018, Vlaamse Milieu Maatschappij) Kennisdocument broeikasgassen (Duurzame Zuivelketen, NL) SMART Melken: ecologie op

rundveeloket.be

Milieu en Energie / Water

Milieu en Energie / Water

Water: Elke druppel telt - Melkveehouderij (2006, Vlaamse Milieu Maatschappij) In deze brochure wordt aangetoond waarom spaarzaam omgaan met water belangrijk is. Ook worden heel wat praktische tips meegegeven om het waterverbruik te verminderen of alternatieve waterbronnen te gebruiken.

Thema's

Mariene productie en marien milieu

Mariene productie en marien milieu

Kwaliteit van het mariene milieu Bij het streven naar een duurzame exploitatie van de natuurlijke mariene rijkdommen moeten we de kwaliteit van het mariene milieu op een wetenschappelijk onderbouwde manier kunnen evalueren. Ontzettend veel factoren hebben een impact op deze kwaliteit en daarom is een geïntegreerde aanpak nodig.

Binnen ILVO blijven visserij en de duurzame exploitatie van het mariene milieu dan ook een belangrijke onderzoekslijn.

Activiteiten

KNOWLEDGE HUB WEBINAR: CHEMISCHE CONTAMINANTEN

In een tijd van milieubewustzijn, aangespoord door de mogelijkheid dat onze wereld wordt bedreigd door klimaatverandering, is het belangrijk om te onthouden dat er andere antropogene belastingen zijn die ook essentieel zijn voor de bescherming van het mariene en kustmilieu.

Mariene productie en marien milieu;

Activiteiten

Studiedag Voeding

Programma We beginnen om 10u00 en we ronden de dag af omstreeks 15u30 opdat u in deze Coronatijden niet al teveel druk zou ondervinden. 12u00 MILIEUVRIENDELIJKE VOEDING: HOE M(W)ETEN WE DAT?

Dit maakt dat de toch veelal traditionele voedselsector dient te innoveren om tot milieuvriendelijke voeding te komen.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons