Zoekresultaten voor Milieu

varkensloket.be

Mest/milieu

Mest/milieu

Hetmestdecreet(Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) geeft de gereglementeerde plaatsen, perioden en omstandigheden weer waar meststoffen mogen worden verspreid.

pluimveeloket.be

Milieu & mest

Milieu & mest

MILIEU EN MEST Emissies Duurzaamheid Mestrapporten

rundveeloket.be

Milieu en Energie

Milieu en Energie

Milieu en Energie Mest Methaan Ammoniak Energie Nuttige links ELK - Expertisecentrum Landbouw en Klimaat VLM /Mestbank: Alle informatie over regelgeving met betrekking tot mest Uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen: 2000-2016(2018, Vlaamse Milieu Maatschappij) Kennisdocument broeikasgassen (Duurzame Zuivelketen, NL) SMART Melken: ecologie op

Activiteiten

Webinar: Vergelijking van de milieu-impact van verschillende landbouwproductiesystemen op basis van een voedingskorf

Webinar: Vergelijking van de milieu-impact van verschillende landbouwproductiesystemen op basis van een voedingskorf

Over het webinar Om de milieu-impact van voedingsproducten te berekenen geldt een levenscyclusanalyse (LCA) als standaard. Deze methode berekent op systematische wijze de impact van elke stap in de productie en levensfase van voedingsmiddelen. Toch kent deze methode zijn beperkingen.

Op donderdag 13 oktober 2022 kan u vanaf 14.00u. deelnemen aan een webinar waarop de resultaten van de studie ‘Vergelijking van de milieu-impact van verschillende landbouwproductiesystemen op basis van een voedingskorf’ worden voorgesteld.

rundveeloket.be

Milieu en Energie / Water

Milieu en Energie / Water

Water: Elke druppel telt - Melkveehouderij (2006, Vlaamse Milieu Maatschappij) In deze brochure wordt aangetoond waarom spaarzaam omgaan met water belangrijk is. Ook worden heel wat praktische tips meegegeven om het waterverbruik te verminderen of alternatieve waterbronnen te gebruiken.

Jobs

Doctoraat Contrast chemische analyse - nieuwe vervuilende stoffen in het mariene milieu

Doctoraat Contrast chemische analyse - nieuwe vervuilende stoffen in het mariene milieu

Deze vacature richt zich op junior wetenschappers met een grote interesse in analytische chemie en milieuwetenschappen. Uitvoering van chemische analyses, dataverwerking en wetenschappelijke rapportage onder de vorm van A1-publicaties en conferentiebijdrages, staan centraal.

Heb je een passie voor milieukwaliteit en interesse naar de impact van opkomende “emerging” contaminanten en menselijke activiteiten op zee? Ben je gefascineerd door analytische chemie en veldwerk, dataverwerking en publiceren binnen het kader van een doctoraat? Wens je nauw samen te werken met internationale partners binnen een Europees project?

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons