Zoekresultaten voor Verzilting

Onderzoeksprojecten

Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

Specifiek wordt er ook de nodige vakkennis opgebouwd rond 3 kennishiaten: het potentieel van sub-irrigatie (water ondergronds aanvoeren via het drainagesysteem), de invloed van PGD op verzilting in de poldercontext, en de mogelijkheden voor collectief waterbeheer op landschapsschaal.OP-PEIL zal specifiek inzetten op:(i) Het aanbieden van beslissingsondersteunende

Onderzoeksprojecten

Kansen voor zilte landbouw

Via intensieve interactie met landbouwers, landbouworganisaties en beleidsmakers uit diverse sectoren onderzoekt ILVO de verziltingsproblematiek en verkent ze de wenselijkheid en haalbaarheid van een zilte landbouw in de kuststreek.Relevantie/ValorisatieWe verwachten voor Vlaanderen vernieuwende inzichten en kennis over de piste van ‘zilte landbouw’

Onderzoeksprojecten

Zilte landbouw voor klimaatadaptatie

Volgens de rapporten van de FAO is de voortschrijdende verzilting een van de belangrijkste oorzaken van bodemdegradatie in Europa, het Nabije Oosten en Noord-Afrika, waardoor de conventionele landbouw, die gebaseerd is op zoetwatervoorraden, steeds meer onder druk komt te staan.SALAD (Saline AgricuLture for ADaptation) is een transcontinentaal, innovatief

Dossiers

Quinoa

Bovendien is het ook een stressbestendig gewas dat weinig last ondervindt van droogte en verzilting en daardoor goed bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Tot slot past quinoa in een ruimere teeltrotatie, doordat de teelt de bodem niet uitput en weinig tot geen gewasbescherming behoeft.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons