Projectnieuws Toegang tot landbouwgrond, hoe regelen ze dat in Frankrijk?

26/08/2019
Graslandakker met een bord 'te koop'
De Visie van de Franse overheid op landbouw bepaalt mee de verkoop van landbouwgrond

In Frankrijk wordt de koop en verkoop van landbouwland sterk gereguleerd door een SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural).

Visie op landbouw bepaalt mee de verkoop van landbouwgrond

De overheid legt de visie op landbouw vast, namelijk (1) de promotie van landbouw en bosbouw, met specifieke aandacht voor jonge landbouwers; (2) de bescherming van milieu, landschap en natuurlijke hulpbronnen en (3) de ondersteuning van lokale ontwikkeling en lokale economie. De regionale SAFERs worden ingeschakeld om geplande verkopen aan die drie pijlers te toetsen en de verkoop desnoods te verhinderen. In een 30p. rapport beschrijft ILVO hoe SAFER werkt. Vervolgens worden een aantal kritische bedenkingen gemaakt bij een mogelijke bruikbaarheid van dit instrument in een Belgische context. Daarbij wordt ook doorgerekend wat de invoering van een dergelijk systeem in België financieel zou kunnen betekenen.

Rapport

Lees het SAFER rapport

Vragen?

Contacteer ons

Elke Rogge

Wetenschappelijk directeur ILVO

Ook interessant