Zoekresultaten voor Kustverdediging

Dossiers

Kustbescherming

Traditionele vormen van kustverdediging Kustbescherming moet een afdoende afweer tegen de zee garanderen en daarbij rekening houden met de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Daarvoor zijn er twee types gangbare maatregelen: Harde maatregelen zoals de aanleg van dijken, strandhoofden en stormvloedkeringen.

Dossiers

Aquacultuur op zee

Deze “Blue Growth” omvat offshore energiewinning, aquacultuur, mariene biotechnologie, mijnbouw op zee en kustverdediging. Met andere woorden: het duurzaam exploiteren van de oceaan en zeeën.

Sectoren

Zand, bagger en wind

Bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen bezig met de duurzame exploitatie van zand, grind, windenergie, baggerstortwerken en kustverdediging vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?'

De focus daarbij ligt op natuur-inclusief werken, zoals natuurlijk kustverdediging, geïntegreerde aquacultuursystemen en natuur-inclusieve offshore windmolenparken. ILVO benadrukt bovendien het belang van klimaatadaptatie en -mitigatie bij (toekomstige) mariene activiteiten.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons