Onderzoeksproject Witloofbarometer

Voltooid
Witloofbarometer

Contacteer onze expert

De Nationale Proeftuin voor Witloof, Inagro-afdeling witloof, Boerenbond Consult en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek (ILVO-L&M) zetten de witloofbarometer in als een instrument om de telers te ondersteunen bij het nemen van strategische en operationele beslissingen en het managen van de rendabiliteit. De onderzoekers en voorlichters van deze centra zullen samen met de witloofproducenten en andere bekende adviseurs in de sector financieel-economische cijfers analyseren in een financieel-economische barometer voor de witloofteelt, die online beschikbaar wordt gesteld en die ook na het project inzetbaar is om de rendabiliteit op de bedrijven te evalueren en bij te sturen.

Binnen het project worden een aantal downloadbare outputs geproduceerd, die door landbouwers en andere vrij te gebruiken zijn.

De projectpartners zullen geregeld nieuwe outputs én nieuwe updates van bestaande outputs op deze website publiceren. Bijgevolg raden wij aan om geregeld terug te keren naar deze website, zodat u zeker met de meest recente versies van de outputs aan de slag gaat.

Het project “Witloofbarometer” is een demonstratieproject in opdracht van het Departement Landbouw en Visserij.

Output: Diagnose van financieel-economische gezondheid

In de eerste fase van het project werden door de projectpartners een aantal outputs geproduceerd om een betere diagnose te stellen van de financieel-economische gezondheid van witloofbedrijven.

ENDIFE 1.0: ENDIFE 1.0 is een tool voor Educatie en Diagnose van Financieel-Economische Gezondheid van witloofbedrijven. Hier kan u de excel-gebaseerde tool downloaden, evenals een handleiding. Deze tool is bedoeld voor landbouwers die op basis van hun bedrijfseconomische een snelle en eenvoudige doorlichting willen maken van de financieel-economische gezondheid van hun bedrijf. Landbouwers die geen bedrijfseconomische boekhouding hebben kunnen de tool ook gebruiken met een aantal voorbeeldbedrijven.

Financieel-Economische gezondheid van witloofbedrijven. De projectpartners hebben tevens een brochure geproduceerd, met achtergrondinformatie over de financieel-economische gezondheid van witloofbedrijven en hoe een diagnose te stellen.

Infosessie “Financieel-Economische gezondheid van witloofbedrijven”. De projectpartners bieden ook een presentatie aan over het stellen van een diagnose van de financieel-economische gezondheid van witloofbedrijven. Deze kan door lesgevers en voorlichters vrij gebruikt worden tijdens infomomenten.

Output: Analyseren van kleine veranderingen op je bedrijf

In de eerste fase van het project werden door de projectpartners een aantal outputs geproduceerd om een betere diagnose te stellen van de financieel-economische gezondheid van witloofbedrijven.

ENDIFE 2.0: ENDIFE 2.0 is een tool voor Educatie en Diagnose van Financieel-Economische Gezondheid van witloofbedrijven. Hier kan u de excel-gebaseerde tool downloaden, evenals een handleiding. Deze tool is bedoeld voor landbouwers die, na de diagnose, het mogelijke effect van kleine veranderingen op hun bedrijf eens snel willen doorrekenen. Met kleine veranderingen bedoelen we veranderingen die slechts gedurende beperkte tijd effect hebben (bijvoorbeeld gedurende 1 seizoen). We bedoelen hiermee dus niet investeringen die gedurende meerdere jaren effect hebben.

Analyseren van kleine veranderingen op het bedrijf. De projectpartners hebben tevens een brochure geproduceerd, met achtergrondinformatie over hoe je kleine veranderingen op je bedrijf kan analyseren, in het bijzonder via budgetteren.

Infosessie “Hoe kleine veranderingen op je bedrijf analyseren”. De projectpartners bieden ook een presentatie aan over het analyseren van kleine veranderingen op witloofbedrijven. Deze kan door lesgevers en voorlichters vrij aangepast en gebruikt worden tijdens infomomenten.

Output: Analyseren van grote veranderingen op je bedrijf

ENDIFE 3.0: ENDIFE 3.0 is een tool voor Educatie en Diagnose van Financieel-Economische Gezondheid van witloofbedrijven. Hier kan u de excel-gebaseerde tool downloaden, evenals een handleiding. Deze tool is bedoeld voor landbouwers die, na de diagnose, het mogelijke effect van grote veranderingen op hun bedrijf eens snel willen doorrekenen. Met grote veranderingen bedoelen we veranderingen die gedurende meerdere jaren effect hebben. Het gaat dus over investeringen in bijvoorbeeld nieuwe machines of extra grond, die u meerdere jaren zal gebruiken.

Infosessie “Hoe grote veranderingen op je bedrijf analyseren”. De projectpartners bieden ook een presentatie aan over het analyseren van grote veranderingen op witloofbedrijven. Deze kan door lesgevers en voorlichters vrij aangepast en gebruikt worden tijdens infomomenten.

Contact

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Nationale Proeftuin Witloof
Boerenbond