Onderzoeksproject Naar een alternatieve en onderbouwde controle van Pseudomonas infecties in peer en kers

In uitvoering CTRL-PSEUDO
Perenboom peer

Contacteer onze expert

Algemeen kader

In de Vlaamse peren- en kersenteelt veroorzaakt de zeer moeilijk te bestrijden bacterieziekte Pseudomonas syringae (ook wel bacteriekanker genoemd) bijna jaarlijks grote verliezen. Dit project gaat op zoek naar een curatieve bestrijdingsmethode, die tot nu toe niet bestaat. De onderzoekers brengen daarom in kaart welke factoren er allemaal een rol spelen in de infectie. Welke diversiteit en virulentie is er bij de lokale Pss en Psm populaties? Wat zijn de precieze condities (inoculum druk, fenologisch stadium, weersomstandigheden) die aanleiding geven tot infectie in onze boomgaarden? En tenslotte, hoe reageren de experimentele potbomen in de serre op onze tests met nieuwe Pseudomonas bestrijdingsmethoden? Bij bacteriekanker kunnen alle bovengrondse delen van de plant worden aangetast (stam, tak, blad, knop, bloem, vrucht): bladeren verwelken plotseling, takken en duidelijk begrensde stukken schors sterven af en er ontstaan ingezonken plekken, knoppen aan geïnfecteerde takken lopen niet of nauwelijks uit, etc.

Onderzoeksaanpak

De genetische typering van de Vlaamse Pss en Psm populaties vormt de basis van dit project, samen met het in kaart brengen van de condities die tot infectie leiden. Met behulp van een nieuw geplaast sensorensysteem in de boomgaarden 8 peren- en 8 kersenboomgaarden volgen we de klimaatcondities, samen met de Pseudomonas druk, infecties en fenologie. Concreet: In het eerste seizoen karakteriseren we de lokale Pseudomonas populaties via isolaties en identificatie. Vanaf het tweede seizoen wordt hun dynamiek opgevolgd met een specifiek ontwikkelde multiplex kwantitatieve PCR. De opgedane kennis maken het mogelijk om betrouwbare serre-infectietesten te ontwikkelen, voor het evalueren van nieuwe Pseudomonas bestrijdingsmethoden.

Relevantie/Valorisatie

Het jaarlijks verlies aan inkomsten voor de Vlaamse telers door Pseudomonas infecties in peer wordt geschat op ongeveer € 42,75 M en in kers op ongeveer € 0,9 M. De verwachting van het project is dat gerichte waarschuwingen gecombineerd met een effectieve bestrijdingsmethode deze jaarlijkse verliezen met de helft moet kunnen verminderen binnen 3 jaar na afloop van het project. Het project draagt ook op die manier bij tot het finaal behoud van het aantal peren- en kersenbedrijven in Vlaanderen.

Financiering

VLAIO