Onderzoeksproject Sierteelt schakelt niveau hoger

In uitvoering SIERTEELT IN MEERLAGEN
meerlagen sierteelt PROJECT LA 21 02 01 copyright PCS?

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Dit project mikt op slimme technieken en machines voor meerlagige sierteelt. Het verticaal telen van planten in meerdere lagen, onder volledig gecontroleerde condities en jaarrond biedt in principe meerdere voordelen: een constant, kwalitatief sierteeltproduct, perfect getimed voor de marktvraag, met beperktere impact op de omgeving en een meer beheersbare energiebehoefte. De teelttechnische kennis om planten in gesloten omgeving onder ledbelichting te laten groeien is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Maar er ontbreken adequate remote systemen om de teelten in een meerlagensysteem op te volgen (naar teeltplanning) en te monitoren (op het vlak van eventuele plagen en ziekten). En er zijn onvolledige data beschikbaar over de energie-efficiëntie/het energieverbruik, de homogeniteit van klimaat in het meerlagensysteem (o.a. ontvochtiging), de impact op het milieu, …. Dit project heeft de ambitie om deze kennishiaten in te vullen.

Onderzoeksaanpak

De omschakeling van een serreteelt naar een gesloten meerlagenteelt vergt de nodige (teelt)technische optimalisaties, aangezien alles minutieus gestuurd moet worden. De belangrijkste noden zijn: (1) automatisch opvolgen van gewasontwikkeling, (2) een remote online scoutingstool van plagen en ziekten tussen de teeltlagen en (3) rekenmodellen om technische aspecten van het meerlagenteeltsysteem on desk uit te werken. Op systeemniveau wordt (4) conceptueel nagedacht over hoe een meerlagenteeltsysteem op bedrijfsniveau opgebouwd moet zijn.

Relevantie/Valorisatie

Grootschalige investeringen in verticaal telen op commercieel niveau in de sierteelt blijven vooralsnog te risicovol, wegens te weinig performante beheerssystemen. We verwachten dat de nieuwe kennis uit dit project meteen de doelgroepbedrijven ondersteunt richting een transitie naar meerlagenteelt en een meer duurzame, energie-efficiënte sierteelt. Daarnaast draagt dit project bij tot een verdere automatisatie en digitalisering ten bate van de ganse tuinbouwsector.

Financiering

VLAIO