Persbericht ILVO en Crelan werken samen om onderzoek landbouw en klimaat breder te communiceren

29/02/2024

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de bank Crelan bundelen de krachten om het klimaatonderzoek op ILVO te versterken. Concreet zal de bank de structurele werking van ILVO’s Expertisecentrum Landbouw & Klimaat ondersteunen. Deze samenwerking leidt meteen al tot twee concrete initiatieven: de organisatie van een jaarlijks terugkerende klimaatstudiedag – waarvan de eerste editie plaatsvindt op 7 november en de lancering van een klimaatnieuwsbrief, beide gericht op de brede land- en tuinbouwsector.

Samenwerking Crelan en ILVO

Joris Cnockaert, CCO Crelan & AXA Bank:

“Crelan Groep is qua balansvolume de vijfde grootste Belgische retailbank. Maar naast haar aanbod voor de particuliere gezinnen heeft Crelan ook een sterke expertise opgebouwd in de financiële dienstverlening voor land- en tuinbouwers. Zo beheert de bank voor meer dan 2 miljard euro aan land- en tuinbouwkredieten en kent ze jaarlijks voor enkele honderden miljoenen nieuwe financiering toe aan de sector. Als coöperatieve bank willen we een actieve rol opnemen in de duurzame transitie van de sector. Dat doen we al verschillende jaren via onze leerstoelen aan de UGent en de ULiège en voortaan ook door het ondersteunen van het vooraanstaande klimaatonderzoek van ILVO’s expertisecentrum Landbouw & klimaat. Op die manier onderstrepen we eveneens ons geloof in het potentieel en de veerkracht van de Vlaamse land- en tuinbouwers, ondanks de grote uitdagingen waar zij voor staan vandaag.”

Joris Relaes (ILVO):

“Samenwerken is een waarde die we hoog in het vaandel dragen bij ILVO. Door de krachten te bundelen kan het Expertisecentrum Landbouw & Klimaat nog beter zijn adviserende, informerende rol naar het beleid, de land- en tuinbouw en de maatschappij opnemen.”

Save the date: 7 november - klimaatstudiedag

Op 7 november organiseert ILVO de eerste editie van wat een jaarlijks terugkerende klimaatstudiedag wordt. Die dag krijgen landbouwers, adviseurs, beleidsmakers, wetenschappers en andere betrokkenen een gebalde stand van zaken uit het ILVO-onderzoek naar specifieke klimaatonderwerpen.

Schrijf in voor de klimaatnieuwsbrief

ILVO lanceert een viermaandelijkse klimaatnieuwsbrief voor de brede land- en tuinbouw. De nieuwsbrief bundelt de laatste resultaten en initiatieven uit het onderzoek, maar heeft ook de ambitie om duiding te geven in de complexe klimaatmaterie. Daarvoor wordt de bestaande klimaatwebsite uitgebreid met een rubriek facts & figures.

De eerste nieuwsbrief wordt dit voorjaar verwacht.

Over het Expertisecentrum Landbouw & Klimaat

Het Expertisecentrum Landbouw & Klimaat werd eind 2016 door ILVO opgericht onder impuls van de toenmalige Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De Vlaamse overheid erkent dit expertisecentrum als een multidisciplinair, onafhankelijk en gedegen kenniscentrum, die het beleid en de ruimere landbouw- en tuinbouwsector ondersteunt met advies en onderzoek. Het brengt de diverse klimaatkennis op ILVO samen, identificeert hiaten en initieert waar nodig nieuw onderzoek. Het volgt internationale evoluties op vlak van landbouw- en klimaatonderzoek en -beleid op de voet op en kan de Vlaamse situatie daardoor in een Europees en globaal perspectief plaatsen.

Meer info: www.elk.ilvo.vlaanderen.be

Over ILVO

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid. Het krijgt van die overheid de opdracht mee te werken aan de verduurzaming van de landbouw, visserij en agrovoedingssector. In eerste instantie in Vlaanderen, maar bij uitbreiding ook in België, Europa en in de rest van de wereld. De missie van ILVO is kennis opbouwen om op een maatschappelijk verantwoorde manier, binnen de planetaire grenzen, voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te kunnen produceren voor de 10 miljard te voeden mensen in 2050.

Meer info: www.ilvo.vlaanderen.be

Over Crelan Groep

De financiële groep wordt gevormd door de cv CrelanCo, de nv Crelan, de nv Europabank en de nv AXA Bank Belgium. Ze neemt naar balanstotaal de vijfde plaats in van de Belgische retailbanken. In het straatbeeld is de groep Crelan vertegenwoordigd met drie bankenlogo’s: Crelan, AXA Bank en Europabank. Crelan Groep heeft op 30/06/2023: 4.532 medewerkers (zowel personeelsleden als zelfstandige bankagenten en hun personeelsleden), 817 kantoren, 276.805 coöperatieve aandeelhouders, bijna 1,8 miljoen klanten en een balanstotaal van net geen 54 miljard euro. Daarnaast beheert de bankengroep 43 miljard euro klantendeposito’s, 14 miljard buitenbalansbeleggingen en ondersteunt ze de Belgische gezinnen en ondernemingen met 46,5 miljard aan kredieten.

Meer info : www.crelan.be
Contact Crelan: Caroline Beauvois, senior communication advisor Crelan: + 32 (0) 475 82 09 34, press@crelan.be

crelan

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Projectnieuws | Mededeling 28/10/2022

Systeemanalyse carbon farming

In the LIFE CarbonCounts project (LIFE20 PRE/BE/019), we explored carbon farming schemes that have the potential to be feasible, reliable and cost efficient for Flanders, the northern region of Belgiu...