Onderzoeksproject Levensproductie van melkvee verbeteren door een optimalisatie van de voeding en het management van jongvee in Vlaanderen

Voltooid JONGLEVEN
Logo JongLeven

Contacteer onze expert

Leen Vandaele

Leen Vandaele

Groepsleider rundveehouderij ILVO

Contact

Algemeen kader

Het project JongLeven situeert zich in de melkveehouderij. De doelstelling van JongLeven is om Vlaamse melkveehouders praktische handvaten te reiken voor een jongvee-opfok die tegelijk duurzamer en financieel voordeliger is. Aan het eind van dit project streven de onderzoekers naar een actieve groeimonitoring (meten/wegen) door melkveehouders waardoor hun vaarzen op de optimale leeftijd van 24 maand afkalven zodat de vaarzen een gezonder en langer leven tegemoet gaan en zo een grotere levensproductie realiseren.

Onderzoeksaanpak

Het project is ondertussen afgerond. In totaal zijn er 4 dierproeven geweest en is de groei van jongvee op 30 Vlaamse bedrijven opgevolgd. Tijdens de dierproeven op ILVO en Hooibeekhoeve zijn 4 voederstrategieën onderzocht: het ideaal moment om te starten met maïs, de fysieke structuur van krachtvoeder, ad lib melk voeren en ‘accelerated feeding’ door het aantal melkbeurten te verhogen. Steeds evalueerden we het effect van de voederstrategie tijdens de kalverperiode op de groeiprestaties, de pensontwikkeling, de vruchtbaarheid en de melkproductie in de eerste lactatie. Het monitoren van de groei van jongvee op 14 Vlaamse bedrijven, die geselecteerd werden als voorlopers in jongvee opfok, leidde tot het identificeren van het ideaal groeitraject. De goede praktijken van de voorloperbedrijven en kennis uit de proeven op ILVO en Hooibeekhoeve zijn toegepast op 16 praktijkbedrijven. De verworven kennis is verspreid via vulgariserende publicaties, demo- en studiedagen, discussiegroepen, brochures en infographics, zodat melkveehouders en andere betrokkenen de tips en tricks voor een ideale jongvee-opfok kunnen toepassen.

Relevantie/Valorisatie

Het project JongLeven heeft veel nuttige kennis opgeleverd. Robuuste vaarzen volgen de groeicurve om op 22 maanden af te kalven. Dit betekent dat ze het optimaal inseminatiegewicht van 400 kg behalen op 13 maanden leeftijd. Een strikte en nauwe opvolging en protocolmatig werken zijn hierbij een must. Goede praktijken rond onder andere, biestmanagement, aanpak van coccidiose, hygiëne en bioveiligheid op het bedrijf werden gebundeld in een brochure en 4 infographics. Goede praktijken en voederstrategieën uit de proeven zijn toegepast op 16 praktijkbedrijven met een latere (suboptimale) afkalfleeftijd. Op 50 % van de bedrijven kon men via een verbetertraject de leeftijd bij 1ste kalving reduceren naar 24 maanden. Voorbeelden van toegepaste veranderingen zijn aanpassing van melkschema en speenstrategie, meten van biestkwaliteit, tocht vermijden door plaatsing van windbreeknetten om luchtwgeproblemen te reduceren of vroeger insemineren. Uit de evaluatie van rantsoenen en de monitoring van de groei op de bedrijven stelde men vast dat het jongveerantsoen vaak ongebalanceerd is. Ook dit is binnen het project aangepakt door het schrijven van praktijkgidsen rond geactualiseerde behoeftenormen voor jongvee. Met deze gidsen is een rantsoentool gemaakt waarmee de melkveehouder praktisch en eenvoudig het jongveerantsoen kan berekenen. Op het Kenniscentrum JongLeven kunnen de veehouders alle tools en praktische info rond de jongvee-opfok terugvinden.

Financiering

VLAIO