Projectnieuws Digitale tweeling van de oceaan

03/02/2022 Bron: www.ocean-twin.eu

Het internationale project ILIAD (Integrated Digital Twins for Marine and Maritime Data and Information Services) zal een Europese Digital Twin of the Ocean (DTO) creëren die hoge resolutie modellering combineert met realtime detectie van oceaanparameters. ILVO zal zowel data als modellen aandragen aan het ILIAD-platform, en daarbij focussen op de Noordzee pilootstudie.

logo of ILIAD project

ILIAD zal virtuele modellen ontwikkelen die zijn ontworpen om nauwkeurig de veranderingen en processen in de oceaan weer te geven. ILIAD zal een interoperabel, data-intensief en kosteneffectief model commercialiseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de explosie van nieuwe data die wordt geleverd door veel verschillende wereldwijde bronnen, moderne computerinfrastructuur - waaronder Internet of Things -, sociale netwerken, Big Data, cloud computing en meer. Het ILIAD-consortium, met partners uit 18 verschillende landen, zal hoge-resolutiemodellering combineren met realtime detectie van oceaanparameters, geavanceerde algoritmen voor het voorspellen van gebeurtenissen en patroonherkenning. De virtuele representaties zullen bestaan uit verschillende realtime tot bijna realtime digitale replica's van de oceaan. ILIAD zal ook een marktplaats creëren om apps, plug-ins, interfaces, onbewerkte gegevens, gegevens uit burgerwetenschap, gesynthetiseerde informatie en diensten met toegevoegde waarde te distribueren in combinatie met de ILIAD Digital Twin.

ILVO zal zowel data als modellen aandragen aan het ILIAD-platform, met de focus op de pilot in de Noordzee rond visserij en aquacultuur. Via het VISTools-systeem worden bijna realtime oceanografische en visserijgegevens verzameld door vier Belgische vissersvaartuigen, en daarvoor wordt een verbinding gemaakt met het platform. Dit zal gegevens met een hoge resolutie opleveren over de visserijactiviteiten (bijv. vangst, brandstofverbruik, slepen) en bijbehorende omgevingsparameters (bijv. temperatuurprofielen en troebelheid). Deze gegevens zullen worden samengevoegd met andere bestaande visserijgegevens uit bestaande databases om ecosysteemmodellen (Ecopath met Ecosim) en modellen voor visserij-impact en bestandsbeoordeling in het gebied te bouwen en te verbeteren.

De ontwikkeling van een Digital Twin is nodig om zinvolle en informatieve modelevaluaties en vergelijkingen mogelijk te maken voor veel grote aardwetenschappelijke toepassingen, van weersvoorspellingen tot klimaatverandering. ILIAD wil daarbij voortbouwen op de troeven die voortkomen uit twee decennia van investeringen in beleid en infrastructuur voor de blauwe economie, en wil daarmee bijdragen aan een duurzame oceaaneconomie. Dankzij de ILIAD-benadering zullen onderzoekers in staat worden gesteld om wat-als-scenario's te ontwikkelen en de impact te analyseren van maatregelen ter voorkoming van en aanpassing aan klimaatverandering.

Vragen?

Contacteer ons

Lancelot Blondeel

Onderzoeker ILVO

Ook interessant