Onderzoeksproject Het welzijn van vleeskippen geproduceerd in Brazilië versus België

In uitvoering Acroniem: KUIKBRA
Kip close-up

Contacteer onze expert

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

De uitdagingen naar dierenwelzijn variëren van land tot land. In dit project bestuderen we het welzijn van vleeskippen, respectievelijk geproduceerd in Vlaanderen en in Zuid Brazilië (vleeskippen bestemd voor de Europese markt). We gaan na welke verschillen qua dierenwelzijn er zijn tussen beide regio’s. Tegelijkertijd evalueren we het in Europa ontwikkelde Welfare Quality® protocol om het welzijn van vleeskippen te monitoren. De laatste decennia heeft de pluimveehouderij verschillende ingrijpende intensiveringen ondergaan.


Onderzoeksaanpak

Gebruik makend van het Welfare Quality® protocol brengen wij het welzijn in kaart op willekeurig gekozen Vlaamse en Zuid-Braziliaanse vleeskippenbedrijven (telkens 10). Ook de bijhorende slachthuizen worden bezocht door een gemengd team van zowel een Vlaamse als Braziliaanse onderzoeker die een training hebben ondergaan om het Welfare Quality® protocol toe te passen. Beide observatoren voeren simultaan maar onafhankelijk van elkaar de welzijnsevaluaties uit. Deze evaluaties vinden plaats op het pluimveebedrijf tijdens de laatste week voor slacht en in het slachthuis. Binnen Brazilië varieert de wijze waarop vleeskuikens geproduceerd worden in functie van de afzetmarkt. Daarom is beslist om te focussen op Braziliaanse bedrijven die exporteren naar de Europese markt.Relevantie/Valorisatie

Dit project dat de welzijnsstatus van geïmporteerd kippenvlees uit Zuid-Brazilië vergelijkt met die van lokaal geproduceerd kippenvlees uit Vlaanderen legt de sterktes en zwaktes bloot van de productiesystemen in beide landen. Dergelijk onderzoek is relevant voor het uittekenen van marktstrategieën voor lokaal versus geïmporteerd kippenvlees.