Onderzoeksproject EMPHASIS-België - “fenotypering van de toekomstige gewassen”

In uitvoering EMPHASIS-BELGIUM
drone

Contacteer onze expert

Peter Lootens

Peter Lootens

Expert precisielandbouw en fenotypering

Contact

Algemeen kader

Voortdurende verbeteringen van de gewasprestaties zijn nodig om de klimaatverandering het hoofd te bieden en de bevolkingsgroei bij te houden. Om die globale uitdagingen aan te pakken, zijn nieuwe methodes nodig om verbeterde fenotypes van planten te identificeren en de genetica van landbouwkundig belangrijke eigenschappen te verklaren. Planten fenotypering is het karakteriseren van complexe kenmerken door niet-destructieve toepassingen, zoals beeldanalyse, in gewas- en plantenonderzoek. Synergieën tussen fenotyperingsinstallaties, coördinatie van initiatieven voor fenotypering, en toegang tot de modernste platformen zijn nodig om wereldleidend plantenonderzoek te behouden.

Onderzoeksaanpak

Wij ontwikkelen een nationale node van EMPHASIS, de plantfenotyperingsinfrastructuur in Europa. EMPHASISBelgië investeert in een multidisciplinaire aanpak, van laboratorium tot veld, door (i) een aanzienlijke opwaardering van beschikbare platformen in gecontroleerde condities en veldgebaseerde infrastructuur, om te voldoen aan internationale normen, en (ii) door een FAIR data management systeem uit te breiden dat kan gelinkt wordt aan het Europese EMPHASIS data systeem.

Relevantie/Valorisatie

EMPHASIS richt zich op vier pijlers voor plantenfenotypering: plantenfenotypering in een gecontroleerde omgeving, intensieve veldfenotypering, een netwerk van veldproeven voor fenotypering ten bate van de veredeling en modellering voor simulatie en/of voorspelling van de prestaties van gewassen of planten. De hele plantenfenotyperingsgemeenschap in Vlaanderen moet gebruik kunnen maken van de diensten, met inbegrip van opleidingen en ‘outreach’. De zichtbaarheid van de fenotypingsinspanningen in Vlaanderen wordt verbeterd en dit wereldwijd. ILVO en VIB ontwikkelen een regionaal platform, bestaande uit cases uit gecontroleerde omstandigheden en veldfenotypering, en dit met een onderzoeksfocus op droogte/zout-adaptatie van gewassen in het kader van klimaatverandering. Op die manier zal Vlaanderen zijn leidende rol in de snel evoluerende internationale plantenfenotyperingsgemeenschap behouden en interactieve samenwerkingsverbanden tussen disciplines stimuleren binnen Vlaanderen, België, Europa (via EMPHASIS) en de rest van de wereld.