Onderzoeksproject Ontwikkeling van gewasgerichte onderzoeksinstrumenten voor plagen van fruitbomen in de EU

Voltooid GP/EFSA/PLANTS/2022/05

Development of crop-based survey tools for plants pests of fruit trees in the EU

EFSA pest Survey Cards  © EFSA

Contacteer onze expert

Algemeen kader

ILVO krijgt met dit project de opdracht van EFSA (Plant Health monitoring) om beschrijvende Pest Survey Cards op te stellen voor bepaalde quarantaine plantenziektes en plagen die specifiek op fruitbomen kunnen zitten. Om de zogenaamde quarantaine organismen ( plantenziektes of plagen die Europa buiten het grondgebied wil houden door een streng controle- en beheersingsregime) te monitoren in alle lidstaten zijn er voorbereidingen voor de inspectierondes nodig, zodat iedereen met actuele en gelijke kennis, en in overeenstemming met de internationale normen en de huidige EU-regelgeving kan handelen. ILVO (als partner) en CSIC (als coördinator) helpen het EFSA Plant Health Monitoring-team bij het ontwikkelen van instrumenten ter voorbereiding en inplanning van de gewasgerichte inspecties naar de bewuste gereglementeerde organismen bij fruitbomen (pit- en steenvruchten).

Onderzoeksaanpak

Aan de hand van de EFSA-richtlijnen en op basis van eigen expertise, literatuur- en databankonderzoeken karakteriseert het onderzoeksteam fruitboomgewassen die aangetast zijn door gereglementeerde plagen. Er worden technische verslagen over de plagen opgesteld, en van daaruit ook officiële 'Pest Survey Cards'. Deze kaarten bevatten actuele informatie over de taxonomie, de verspreiding, de biologie, de gastheren en de mogelijke vestiging van de plaag in de EU, factoren die verband houden met een verhoogd risico op insleep en verspreiding, en detectie- en identificatiemethoden.

Relevantie/Valorisatie

De 'EFSA Pest Survey Cards' begeleiden de EU-lidstaten bij het verzamelen van de relevante informatie voor de voorbereiding van inspecties naar quarantaine organismen in de EU in overeenstemming met de internationale normen en de huidige EU-regelgeving.

Financiering

European Food Safety Agency (EFSA)