Projectnieuws Nieuw platform voor het melden van plantschadelijke quarantaine organismen

01/03/2020
De Oost-Aziatische boktor, een kever met een zwart gekleurd lichaam met witte vlekken, en blauw gestreepte antennes en poten.
De Oost-Aziatische boktor is een quarantaine organisme waarvan de larve schade veroorzaakt aan het hout van bomen en struiken.

Een goed onderbouwd, gebruiksvriendelijk en wijdverspreid webplatform ontwerpen voor bewustmaking, waarschuwing, snelle opsporing en melding van de plantschadelijke quarantaine-organismen, dat is het doel van het project BEWARE&NOTE. Dit initiatief moet teelten, tuinen, bossen, parken en openbaar groen helpen beschermen tegen nieuwe, schadelijke infecties.

Platform voor meldingen quarantaine organismen

Quarantaine organismen zijn plantschadelijke organismen die in België (nog) niet voorkomen. Dit kunnen insecten, schimmels, bacteriën, virussen en nematoden (of aaltjes, microscopisch kleine wormpjes) zijn, die een bedreiging vormen voor belangrijke gewassen, bomen en vaste planten. Met fytosanitaire maatregelen tracht men te voorkomen dat deze organismen geïmporteerd en verspreid worden. Met het oog op bewustmaking, waarschuwing, snelle opsporing en melding van de 'most wanted' quarantaine organismen, zullen ILVO, PCS en Natuurpunt een goed onderbouwd, en wijdverspreid webplatform oprichten. Dit systeem zal ter beschikking worden gesteld aan de overheid, professionelen in de land-, tuin- en bosbouw en particulieren.

Integratie in bestaande platformen

Aan de hand van een analyse van bestaande waarschuwingssystemen uit binnen- en buitenland wordt een webplatform ontwikkeld. Dit systeem wordt geïntegreerd in de bestaande meldingsplatformen waarnemingen.be/observations.be. Van elk quarantaine organisme worden duidelijke informatiefiches in beide landstalen gemaakt om op het platform te plaatsen. Om het bestaan van het platform wereldkundig te maken, worden onder meer cursussen georganiseerd voor professionelen en stellen we online lesmateriaal beschikbaar.

Project: BEWARE&NOTE
Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Samenwerking: Natuurpunt, PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
Looptijd: 2019 – 2020

Vragen?

Contacteer ons

Jochem Bonte

Expert plantengezondheid en plantschadelijke insecten en mijten

Ook interessant

Projectnieuws 18/11/2019

Een computermodel voor boktorren?

De Oost-Aziatische boktor, een kever met een zwart gekleurd lichaam met witte vlekken, en blauw gestreepte antennes en voeten
Ontwikkeling van een beslissingstool voor het beheersen van uitbraken van Aziatische loofhoutboktorsoorten