Onderzoeksproject Monitoren, rapporteren en verifiëren van de koolstof- en broeikasgasbalansen in Europese bodems

In uitvoering MARVIC

Het ontwikkelen en testen van een methode voor het ontwerpen van geharmoniseerde, context-specifieke monitorings-, rapporterings- en verificatiesystemen voor koolstof- en broeikasgasbalansen door landbouwactiviteiten

Maïs mulch 4

Contacteer onze expert

Partners

FMI - Finish Meteorological Institute, Stichting Wageningen Research, Universita Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Soluciones Agricolas Ecoinnovadoras (SAE), CZU, CSIC - AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, Aarhus University, Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC), INRAE Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alementation et l'environnement, Eesti Maaulikool (EMU), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (ALU-FR), Agrosolutions, UCPH University of Copenhagen, University of Teramo (UNITE), EIDGENOESSISCHES DEPARTEMENT FUER WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG