Onderzoeksproject Monitoren, rapporteren en verifiëren van de koolstof- en broeikasgasbalansen in Europese bodems

In uitvoering MARVIC

Het ontwikkelen en testen van een methode voor het ontwerpen van geharmoniseerde, context-specifieke monitorings-, rapporterings- en verificatiesystemen voor koolstof- en broeikasgasbalansen door landbouwactiviteiten

Maïs mulch 4

Contacteer onze expert