Onderzoeksproject Wegwerken van de knelpunten van de hairy roots technologie

Voltooid CO-CULTIVATIE PLATFORMTECHNOLOGIE

VAN CO-CULTIVATIE MET WILD TYPE RHIZOBIUM RHIZOGENES TOT PLATFORMTECHNOLOGIE

Hairy roots

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Ondanks de economische en ecologische voordelen, is de doorstroming van de Ri technologie naar de commerciële plantenveredeling nog steeds beperkt. Dat komt door knelpunten die zich in elk van de drie grote stappen van de technologie voordoen. 1) de inductie van hairy roots is sterk genotype-afhankelijk en morfologische identificatie is vaak niet mogelijk. 2) de regeneratie-efficiëntie van scheuten uit hairy roots is onzeker en te laag. 3) De optimale selectiecriteria voor Ri lijnen, geschikt voor verdere veredeling en eenvoudig toepasbaar op bedrijfsniveau, ontbreken. Doel van dit co-cultivatieplatform is om aan deze knelpunten te verhelpen.

Onderzoeksaanpak

We pakken deze 3 aspecten aan door gebruik te maken van (1) reportergenen, (2) de rol van het TR-DNA in de regeneratie na te gaan, (3) een correlatie te zoeken tussen Ri genotype en fenotype en daarop een veredelingsstrategie te enten.

Relevantie/Valorisatie

Het oplossen van deze bottlenecks zal de doorstroming van de wetenschappelijke kennis naar de bedrijfswereld faciliteren en de implementatie van de technologie een boost geven.