Onderzoeksproject Wegwerken van de knelpunten van de hairy roots technologie

Voltooid CO-CULTIVATIE PLATFORMTECHNOLOGIE

VAN CO-CULTIVATIE MET WILD TYPE RHIZOBIUM RHIZOGENES TOT PLATFORMTECHNOLOGIE

Hairy roots

Contacteer onze expert

Algemeen kader

De veredelingstool via hairy roots (na Ti technologie) blijkt maar weinig bekend en gebruikt te worden in de commerciële plantenveredeling, ondanks de economische en ecologische voordelen. Dit project zoekt de redenen en probeert oplossingen aan te dragen. In elk van de drie grote stappen van de technologie kunnen zich knelpunten voordoen. 1) de inductie van hairy roots is sterk genotype-afhankelijk en morfologische identificatie is vaak niet mogelijk. 2) de regeneratie-efficiëntie van scheuten uit hairy roots is onzeker en te laag. 3) De optimale selectiecriteria voor Ri lijnen, geschikt voor verdere veredeling en eenvoudig toepasbaar op bedrijfsniveau, ontbreken. Doel is om een co-cultivatieplatform te creëren is om aan deze knelpunten te verhelpen.

Onderzoeksaanpak

We pakken deze 3 aspecten aan door (1) gebruik te maken van reportergenen, (2) de rol van het TR-DNA in de regeneratie na te gaan, (3) een correlatie te zoeken tussen Ri genotype en fenotype en daarop een veredelingsstrategie te enten.

Relevantie/Valorisatie

na afloop van dit project blijkt regeneratie no het grootste blijvende knelpunt. De resultaten hebben getoond dat het succes van de techniek sterk genotype-afhankelijk is: bij de ene plant gaat het goed, bij de andere niet. Eens een Ri-plant wordt bekomen, kan hier perfect verder mee gewerkt worden in een veredelingsprogramma van een bedrijf. We stellen vast dat het co-cultivatieplatform de doorstroming van de wetenschappelijke kennis naar de bedrijfswereld verbeterd heeft, en dat de implementatie van de technologie een boost heeft gekregen.