Persbericht Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkvee

06/09/2019
Joris Relaes en Peter Coopmans in een stal van Koeweidehof
Samenwerking tussen ILVO en Milcobel voor de verduurzaming van de melkveesector

Zuivelcoöperatie Milcobel en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) slaan de handen in mekaar in de verduurzaming van de melkveesector. Door samen te werken aan onderzoek om de broeikasuitstoot van de sector te verlagen, maken ze zich hard dat tegen 2030 de door Vlaanderen opgelegde daling van 19 procent methaangasuitstoot zal behaald worden. De samenwerking werd vrijdag in Merchtem ondertekend in aanwezigheid van Europarlementslid en voormalig vicepremier Kris Peeters.

Verduurzaming zuivelsector

Het doel van de samenwerking is vooral om de verantwoordelijkheid op te nemen en landbouwers te begeleiden. “We verplichten onze leden tot niets maar willen hen informeren, sensibiliseren en faciliteren hoe ze hun broeikasgassen kunnen laten dalen”, zegt Peter Koopmans, CEO van Milcobel, een zuivelcoöperatie die 2.600 melkveeboeren in België vertegenwoordigd. “Boeren hebben sowieso aandacht voor klimaat en milieu, dat zit als het ware in hun DNA. Door deze samenwerking met ILVO kunnen we wetenschappelijk onderzoek dat tot nu toe enkel in proeflabo’s werd uitgevoerd ook in de praktijk realiseren.”

Dank zij dit onderzoek en technologische innovaties wordt de melkveesector duurzamer en gaan economie en ecologie hand in hand. Onder meer het toevoegen van voedingsadditieven, het invoeren van een voederrantsoen en een beter management van het bedrijf zijn pistes die zullen worden ingezet om de uitstoot per liter melk te laten dalen.

Innovatief landbouwbedrijf

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst gebeurde in het Koeweidehof, een landbouwbedrijf met 120 melkkoeien in Merchtem dat jaarlijks zo’n 1,38 miljoen liter melk produceert. Daarnaast wordt ook aan vleesvee en akkerbouw gedaan. Het bedrijf is een voortrekker op vlak van innovatie en technologie. De koemest wordt verzameld en in een biogasinstallatie op het bedrijf zelf omgezet in elektriciteit. De restfractie die daarna overblijft wordt gebruikt om akkers te bemesten. Daarnaast maakt het bedrijf gebruik van een automatisch voedersysteem waarbij een robot kijkt of de dieren nog voldoende voedsel hebben en het aanvult wanneer nodig. “Hiermee winnen we enorm veel tijd”, legt Bart Vanderstraeten van Koeweidehof uit. “Vroeger waren we tweemaal per dag twee uur bezig met voederen, nu moeten we slechts twee keer per week de ‘keuken’ bijvullen en gebeurt de rest volautomatisch.” Door de koeien in groepen te verdelen en elke groep een dieet op maat te geven, is de input kleiner dan de output. “Elke koe heeft zo’n 20 kg voedsel per dag nodig maar daarvoor krijgen we gemiddeld 35 liter melk terug.” De koeien van Bart hebben ook een zender om waarmee ze continu opgevolgd worden. “Wanneer een koe minder beweegt of minder melk geeft dan gewoonlijk, weten we meteen dat er iets mis is en kunnen we zeer snel ingrijpen. Daardoor houden we onze dieren gezonder en is hun output optimaal.”

Europarlementslid Kris Peeters woonde de ondertekening bij. “Vanuit de Europese Unie juichen we dit initiatief toe dat een bijdrage levert aan de problematiek van de broeikasgassen. Andere sectoren mogen hier een voorbeeld aan nemen”, besloot hij.

Vragen?

Contacteer ons

Kathleen De Smedt

Corporate Affairs & Communications Manager Milcobel

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...