Persbericht Korte Keten faciliteert ON FARM onderzoek door ILVO

06/05/2019
Boomgaard
ILVO werkt samen met o.a. een fruit(sappen)bedrijf

ILVO zet een structurele onderzoekssamenwerking op met een aantal landbouwbedrijven actief in de korte keten. De bedoeling is om het onderzoeksareaal slim uit te breiden naar landbouwmodellen die nog niet in de eigen proefboerderij van ILVO zitten. Het initiatief belichaamt het idee van LIVING LAB, een omgeving waar binnen een bestaande praktijk onderzoek gebeurt.
Voorlopig zijn er 6 boerderijen in Vlaanderen geselecteerd, telkens met een ander profiel, productgamma en businessplan.

Win – win?

Marianne Hubeau (ILVO onderzoeker): “In de korte keten vind je erg verschillende formules en bedrijven. De zoektocht naar duurzame meerwaardecreatie en leefbaarheid gebeurt soms met vallen en opstaan. Met dit initiatief hoopt ILVO dat de specifieke onderzoeksnoden sneller gedetecteerd en beantwoord raken, zodat er ook efficiënter nuttige nieuwe kennis openbaar ter beschikking komt.”

De onderzoeksrelatie met ILVO wordt in de samenwerkingsovereenkomst verankerd voor 4 tot 6 jaar. De bedrijven zijn bereid om te fungeren als ‘pilootbedrijf’. Dat betekent dat er in samenspraak doorlichtingen, analyses of co-creatieve experimenten mogelijk worden. Welke precies is nog niet bepaald. Zowel vanuit de onderzoeks- als vanuit de productiekant kunnen er vragen op de agenda komen.

Diversiteit

ILVO heeft binnen zijn vele bestaande contacten met korteketenbedrijven gezocht naar de grootst mogelijke diversiteit. “Het gaat van een coöperatief groentebedrijf met zelfpluk over een gangbare melkveehouder met thuisverwerking en een melkrobot tot een fruit(sappen)bedrijf in een oude hoeve dat overschakelt naar bio”, zegt Marianne Hubeau (ILVO).

Het biologische geitenbedrijf Klavertroef is één van de ILVO-KK-onderzoekspartners en verkoopt geitenkazen in een eigen hoevewinkel.

Peter De Cock (Klavertroef): “Bij ons begon de samenwerking door onze mest af te zetten op de biologische onderzoeksvelden van ILVO. Intussen hebben we zelf onze interesse aangegeven in verband met de bedrijfseconomische aspecten van voedersamenstelling. En we zijn geïnteresseerd om te werken rond de houdbaarheid van (onze) producten.”

Als blijkt dat er intensieve extra inspanningen van het bedrijf worden gevraagd, dan zal daar een billijke vergoeding voor mogelijk zijn.

Marianne Hubeau (ILVO): “Het wordt geen één-op-één innovatietraject waar de resultaten enkel op het ene bedrijf worden toegepast. Transparante communicatie naar iedereen in de sector is een streefdoel.”

Vragen?

Contacteer ons

Marianne Hubeau

Onderzoekster ILVO

Ook interessant

Persbericht 10/04/2024

Voedselbos als verdienmodel voor het eerst doorgelicht

foto van een voedselbos met bomen, gewassen en bloemen
Voedselbossen kunnen een rendabele bedrijfstak zijn voor Vlaamse landbouwers. Dat blijkt uit de eerste bedrijfseconomische doorrekening van een fictief maar realistisch voedselbos van 0,8 ha, samengev...