Persbericht ILVO zoekt evenwicht tussen landbouw en natuur op weides Gondebeekvallei

12/04/2023
Overzicht van de geplande ingrepen op de 5 graslandpercelen

Openbaar onderzoek ontwerp-natuurbeheerplan loopt tot midden mei

Van de 240 ha Oost-Vlaamse landbouwpercelen waarop ILVO proeven doet naar duurzame landbouw, ligt bijna 5 ha in een speciale beschermingszone voor natuur. Het gaat om graslanden in de Gondebeekvallei van Merelbeke. Het onderzoekscentrum ILVO staat hierdoor net als alle landbouwbedrijven in Vlaanderen voor grote uitdagingen. Het ‘natuurbeheerplan Onderzoekskouter-Gondebeekvallei’ moet daarop een antwoord bieden en voorziet in maatregelen die zowel de omliggende natuur ten goede komt als de landbouw- en natuurbeheersector relevante inzichten en kennis bieden om deze uitdagingen in de rest van Vlaanderen aan te gaan. Het openbaar onderzoek voor dit officieel beheerdocument loopt van 17 april tot en met 16 mei 2023. Op zondag 7 mei organiseert ILVO een infowandeling voor geïnteresseerden langs de betrokken percelen.

Het ontwerp-natuurbeheerplan Onderzoekskouter-Gondebeekvallei beschrijft het toekomstig beheer van 5 ILVO-percelen met een totale oppervlakte van 5,6 ha. Daarvan ligt 4,9 ha in SBZ, een speciale beschermingszone voor natuur. ILVO kiest bewust voor het combineren van landbouw- en natuurdoelen in dit gebied.

“Met dit plan wil ILVO o.a. de biodiversiteit in het gebied opkrikken door het behoud van natte weides, de aanplant van een nieuw bosje en de aanleg van een amfibieënpoel. Op die manier bouwen we mee aan een ontbrekende schakel in de ecologische verbinding tussen het Aelmoezeneiebos en de Makegemse bossen.“ - Elke Vanempten, senior onderzoeker Landbouw & Maatschappij en coördinator Onderzoekskouter

Behalve ecologische doelen, ziet ILVO als landbouwkundig kenniscentrum in dit plan ook een kans voor kennisopbouw en educatie. Vaak hebben landbouwers weilanden in natuurgebied. Bemesting en gewasbescherming die voor hogere opbrengsten zorgen, zijn er verboden. De zoektocht naar mogelijke evenwichten tussen landbouw en natuur is een bijzonder actueel en maatschappelijk relevant thema. De 4,9 ha natte ILVO-percelen die in SBZ liggen, zijn een dankbaar onderzoeksterrein dat straks waardevolle inzichten kan opleveren voor zowel landbouwers als natuurbeheerders.

“Dit natuurbeheerplan, dat 24 jaar van toepassing zal zijn, biedt aan ILVO de gelegenheid om onderzoek te voeren naar de effecten van extensief landbouwbeheer, zoals o.a. de voederwaarde en samenstelling van gras afkomstig van extensief beheerd grasland, de vruchtbaarheid van de bodem, de oppervlakte-en grondwaterpeilen, het effect van schaduw op vee bij hitte, enz.” - Thijs Vanden Nest, boerderijmanager ILVO

Infowandeling op de Onderzoekskouter

Op zondagvoormiddag 7 mei organiseert ILVO een infowandeling langs de betrokken percelen op de Onderzoekskouter. Gidsen lichten mondeling het natuurbeheerplan en de geplande maatregelen toe. De Onderzoekskouter van ILVO is een dynamisch landbouwlaboratorium in open lucht op de grens van Merelbeke en Melle. Op de ruim 240 hectare proefvelden groeit en bloeit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, wat innovatieve inzichten oplevert over duurzame landbouw en voedselproductie.

Praktische info:

Openbaar onderzoek ontwerp-natuurbeheer

Het openbaar onderzoek loopt van 17 april tot en met 16 mei 2023. ILVO nodigt uit kennis te nemen van het ontwerp natuurbeheerplan Onderzoekskouter-Gondbeekvallei. Tijdens deze periode kunnen inhoudelijke suggesties, opmerkingen of bezwaren schriftelijk overgemaakt worden aan het Agentschap Natuur en Bos.

De ontwerptekst ligt ter inzage:

Boerderijmanager Thijs Vanden Nest over de Gondebeek percelen

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

In de media 07/02/2019

Als sector werken aan het klimaat

Nieuwsartikel met Joris Relaes in de serre
Landbouw is zowel een deel van de oorzaak als een deel van de oplossing van klimaatproblemen. De visie van ILVO is te lezen in het artikel van Boer en Tuinder.