Projectnieuws 2020 is Internationaal Jaar van de Plantengezondheid

27/01/2020
Logo international year of plant health 2020
2020 Internationaal jaar van de plantengezondheid

De Verenigde Naties roepen 2020 uit tot internationaal jaar van de plantengezondheid, om het grote publiek bewust te maken van het belang van gezonde planten. Naar aanleiding hiervan zal ILVO vanaf februari elke maand een ziekte of plaag in de kijker zetten.

Bescherming van de plant

In het geaccrediteerd Diagnosecentrum voor Planten van ILVO zijn onze plantendokters dagelijks in de weer met het opsporen en identificeren van ziektes en plagen om telers correct te adviseren. En dat is nodig, want gezonde planten zijn essentieel voor onze voedselvoorziening. Het FAO schat dat er wereldwijd tot 40% van de voedselgewassen verloren gaat als gevolg van ziektes en plagen. Een veranderend klimaat, verlies aan biodiversiteit door menselijke activiteiten en toegenomen internationale handel zorgen ervoor dat onze gewassen meer dan ooit bedreigd worden. Op ILVO onderzoeken we niet enkel het gewas en de ziekte in kwestie, maar ook hoe we ziektes kunnen voorkomen, onder andere via duurzaam bodembeheer, selectie van resistente rassen van gewassen of door aangepaste teelthandelingen. Uiteindelijk doel is een effectieve, maar zo milieuvriendelijk mogelijke wijze van bestrijding.

Volg de campagne via Facebook, Twitter en LinkedIn

Vragen?

Contacteer ons

Diagnosecentrum ILVO

DiagnoseCentrum voor Planten

Ook interessant