Projectnieuws Compost op maat voor de tuinbouw, boomkwekerij en sierteelt

22/05/2020
Compostkeerder keert compost met preiresten
Compostkeerder in actie

Kwalitatieve, op maat gemaakte composten, met duidelijk in kaart gebrachte eigenschappen en effecten ontwikkelen, dat is het doel van het in 2019 gestarte SOILCOM. De eerste nieuwsbrief (LINK) geeft een overzicht van de lopende veldproeven.

Compost als bodemverbeteraar

SOILCOM zal ‘afval’ omzetten tot ‘hulpbron’, ter ondersteuning van het EU-beleid inzake circulaire economie, de verhoging van de koolstofopslag in de bodem, efficiënt gebruik van water en nutriënten, productiviteit van tuinbouw- en compostbedrijven en het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Die aanpak moet het hoofd bieden aan de snelle bodemdegradatie die kan optreden in intensieve landbouwsystemen zoals in de Noordzeeregio. De huidige beschikbare compostproducten en biologische reststromen volstaan daarvoor niet. De onderzoekers willen het gebruik van biologisch afval (zoals GFT en oogstresten) als grondstof in de compostrecepten uittesten. Ze mikken zowel op lokale ontwikkelingen (boerderijcompost) als op de regionale schaal (compostbedrijven). Er is ook aandacht voor wetgeving: om duidelijkheid te creëren voor de producenten en gebruikers dienen de nieuw ontwikkelde bodemverbeteraars zowel Europees als nationaal op dezelfde manier behandeld te worden.

Samenstelling compost

Een belangrijk aspect van de aanpak is dat de onderzoekers intensief samenwerken met proefcentra, adviseurs, compostproducenten, telers en regionale autoriteiten om de lokale, regionale en trans-Europese noden te beantwoorden. Om de recepten voor kwaliteitsvolle en hoog-efficiënte bodemverbeteraars op punt te krijgen gaan de onderzoekers proeven opzetten met mengsels op basis van biologisch afval, zoals GFT en oogstresten, en dit zowel op boerderijschaal als bij professionele compostbedrijven. Er komen analyses van textuur, organische stofgehalte, microbieel gehalte, enz. Die leiden tot kwaliteitsindicatoren voor specifiek gebruik. We zetten ten slotte in op het verhogen van het bewustzijn bij de gebruikers en bij de producenten van compost. Ook ontwikkelen we richtlijnen voor het beleid en de certificering van kwaliteitscompost.

Kringlopen

SOILCOM draagt ertoe bij dat zogenaamde afvalstromen omgezet worden in een waardevolle hulpbron. Er is dus sprake van een meer circulaire economie en van steun aan het EU-beleid ter zake.
We verwachten dat de brede samenwerking met de stakeholders, en de dubbele focus – lokaal en regionaal – de kans op succes en implementatie verhoogt. Ook zal de koolstofopslag, de nutriëntenefficiëntie en de productiviteit van groentetelers en compostbedrijven verhogen en zal het pesticidegebruik verminderen. Adviezen over verbeterde wetgeving en informatie om designercomposten op een goede manier te certificeren zijn bevorderlijk voor de productieomgeving en meerwaardecreatie in de compostsector.

Project: SOILCOM
Looptijd: 2019 - 2023
Financiering: Interreg VB North Sea Region Programme, Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen
Samenwerking: PCA, PCS, PSKW, VLACO (België), Aarhus University, Klintholm, HortiAdvice Scandinavia (Denemarken), Delphy (Nederland), Stadtreinigung Hamburg, Technische Universität Hamburg (Duitsland), The James Hutton Institute (Verenigd Koninkrijk)
Links:

Logo Interreg North Sea Region SOILCOM

Vragen?

Contacteer ons

Fien Amery

Onderzoekster ILVO

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...