Event IPM-advisering in de praktijk!

Boeren overleggen in het veld

Tijdens deze uitwisselingdag over geïntegreerde gewasbescherming, deelden we onze ervaringen met groepsadvisering. Hoe kan de IPM-adviesverlening rond gewasbescherming een plek krijgen in Vlaanderen? Hoe kunnen we de verschillende actoren hierin ondersteunen? Dat waren de uitgangspunten van de uitwisselingsdag op 13/2 in Brussel, een organisatie van ILVO en Inagro. De presentaties vind je op deze pagina.

Voor wie is deze uitwisselingsdag bestemd?

  • Beleidsmakers op vlak van landbouw, omgeving, gewasbescherming en professionele ontwikkeling en bijscholing.
  • Landbouwadviseurs die advies geven rond gewasbescherming
  • Organisaties, bedrijven uit de keten die betrokken zijn bij het begeleiden van landbouwers in het verminderd gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen

Wat doet ILVO?

In 2020 ging IPMWORKS van start, een project dat een vernieuwde aanpak van advies over geïntegreerde gewasbescherming (IPM) introduceerde in heel Europa. Kleine groepen landbouwers werkten samen met een begeleidende adviseur in demonstratienetwerken om IPM concreet en praktisch te maken.

ILVO is het nationaal contact punt voor België binnen dit Europees project.
We doen onderzoek naar

  • de leertrajecten van landbouwers aangesloten aan de ‘hubs’ die we in het project hebben opgezet
  • de impact van deze ‘hubs’ op hun inzicht in de toepassingen van geïntegreerde gewasbescherming.

    Op basis van deze resultaten en ervaringen,schrijven we mee aanbevelingen voor beleidsmakers, adviseurs en anderen die te maken hebben met gewasbescherming op Europees en Belgisch niveau!


Meer info over IPMWORKSDownload presentaties

Programma

Onthaal
Verwelkoming, doel en programma
Presentatie IPMWORKS demonstratienetwerken en beleidsadvies
Werktafels in groep
Plenaire terugkoppeling werktafels
Lunch en netwerkmoment