Zoekresultaten voor Zandwinning

Onderzoeksprojecten

Duurzaam gebruik van zand in natuurgebaseerde oplossingen.

Er bestaat namelijk een spanningsveld tussen de grote zandbehoefte voor een grootschalige toepassing van natuurgebaseerde kustveiligheid en anderzijds de eindigheid van de zandvoorraden op zee en de potentiële negatieve effecten van die zandwinning op het mariene ecosysteem.

Onderzoeksprojecten

Genetic tool for Ecosystem health Assessment in the North Sea region

Deze pilootstudies omvatten impactstudies voor menselijke activiteiten (aquacultuur, hernieuwbare energie en zandwinning op zee) en milieumonitoring voor b.v. niet-inheemse soorten (NIS) of marien beschermde soorten in het kader van EU-richtlijnen (KRMS en Natura2000).

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

Hier worden verschillende zones niet enkel gebruikt voor visserij, maar ook voor olie- en zandwinning, stroomopwekking voor hernieuwbare energie en de bescherming van mariene soorten. Zoals hierboven beschreven, kunnen deze activiteiten een aanzienlijke impact hebben op het mariene milieu.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons